Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 802

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận. Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-SXD ngày 15/6/2017 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.

Đến nay, do có sự thay đổi quy định pháp luật về xây dựng có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, nhằm tinh gọn cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng; Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 22 tháng 6 năm 2021 Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận đã phê duyệt Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.

Ngày 31/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.

Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận đã chỉ đạo Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận căn cứ nội dung của Quyết định số 2209/QĐ-UBND của UBND tỉnh để kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động theo hướng tinh gọn, đảm bảo chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

(Kèm theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND)

Ban Biên tập Website.

Tin khác
1 2 3 
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 1621
  • Trong tuần: 14 287
  • Tháng hiện tại: 53 906
  • Tổng lượt truy cập: 1240346
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang