Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh đến năm 2040
Lượt xem: 5914

Quy hoạch vùng huyện Đức Linh đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 10/6/2020Là trung tâm kinh tế của vùng kinh tế La Ngà - tỉnh Bình Thuận với đô thị hạt nhân là thị trấn Võ Xu. Là vùng phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng cao, chủ yếu phát triển vùng chuyên canh sản xuất kết hợp công nghệ cao; phát triển du lịch sinh thái hồ, thác; phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp (tập trung, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng)

* Mục tiêu quy hoạch:

- Triển khai thành công mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Đức Linh theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
- Định hướng nhằm tạo động lực phát triển thị trấn Võ Xu đến năm 2030 lên đô thị loại IV.
- Đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, điểm dân cư nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội để định hướng phát triển kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững.

* Dự báo phát triển vùng:
a) Dự báo tăng trưởng kinh tế:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 khoảng 13-14%/năm, giai đoạn 2030-2040 khoảng 14-15%/năm.
- Cơ cấu kinh tế:
+ Đến năm 2030: Các ngành nông lâm, thủy sản khoảng 28%; công nghiệp, xây dựng khoảng 40%; thương mại, dịch vụ khoảng 32%.
+ Đến năm 2040: Các ngành nông lâm, thủy sản khoảng 20%; công nghiệp, xây dựng khoảng 45%; thương mại, dịch vụ khoảng 35%.
b) Dự báo quy mô dân số:
- Dân số đến năm 2030: Khoảng 147.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 74.000 người.
- Dân số đến năm 2040: Khoảng 157.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 95.000 người.
c) Đất đai:
- Đất đô thị: Diện tích đất đô thị hiện trạng khoảng 5.874 ha (Võ Xu và Đức Tài), giai đoạn 2030 khoảng 9.576 ha (Võ Xu, Đức Tài và hình thành đô thị mới Đông Hà), giai đoạn 2040 khoảng 16.051 ha (Võ Xu, Đức Tài, Đông Hà và hình thành đô thị mới Mê Pu).
- Đất xây dựng đô thị: Giai đoạn 2030 khoảng 1.255 ha, giai đoạn 2040 khoảng 1.755 ha.
- Đất cụm công nghiệp:
+ Giai đoạn đến 2030 phát triển đất công nghiệp khoảng 500 ha, dự kiến diện tích lấp đầy khoảng 70%.
+ Giai đoạn đến 2040 phát triển đất công nghiệp là khoảng 650 ha, dự kiến diện tích lấp đầy khoảng 80%.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 384
  • Trong tuần: 7 750
  • Tháng hiện tại: 56 447
  • Tổng lượt truy cập: 1441349
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang