Các đồ án quy hoạch xây dựng tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2019
Lượt xem: 8171
CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TẠI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017-2019
(Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới)
TT Tên đồ án Địa điểm xây dựng Các quyết định phê duyệt Đơn vị
phê duyệt
I ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG      
1 Thị xã La Gi Thị xã La Gi 1061/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 UBND tỉnh
Bình Thuận
2 Thị trấn Tân Minh huyện Hàm Tân 105/QĐ-UBND 11/01/2017  UBND tỉnh
Bình Thuận
3 Đô thị huyện lỵ huyện Hàm Tân huyện Hàm Tân 224/QĐ-UBND 23/01/2017  UBND tỉnh
Bình Thuận
4 Khu liên hợp CN-DV Sơn Mỹ huyện Hàm Tân 1338/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 UBND tỉnh Bình Thuận
5 Khu vực ven biển Tân Thắng-Thắng Hải huyện Hàm Tân 2943/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 UBND tỉnh Bình Thuận
6 Khu vực ven biển Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam 223/QĐ-UBND 23/01/2017  UBND tỉnh
Bình Thuận
7 Phương án QH, quản lý sử dụng đất 02 bên đường ĐT.719B huyện Hàm Thuận Nam 477/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 UBND tỉnh
Bình Thuận
8 Thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc Điều chỉnh cục bộ tại QĐ số 3513/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 UBND tỉnh
Bình Thuận
9 Đô thị Chợ Lầu huyện Bắc Bình 1780/QĐ-UBND ngày 13/7/2015
Điều chỉnh tại QĐ số 1526/QĐ-UBND ngày 07/6/2017
UBND tỉnh
Bình Thuận
10 Đô thị mới Vĩnh Tân đến năm 2040 huyện Tuy Phong 1288/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 UBND tỉnh
Bình Thuận
11 Đô thị Liên Hương đến năm 2030 huyện Tuy Phong 1954/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 UBND tỉnh
Bình Thuận
12 Đô thị Phan Rí Cửa đến năm 2035 huyện Tuy Phong 1061/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 UBND tỉnh
Bình Thuận
II QUY HOẠCH PHÂN KHU      
13 Khu vực Hàm Tiến thành phố Phan Thiết Điều chỉnh cục bộ 755/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 UBND tỉnh
Bình Thuận
14 04 phường Đức Nghĩa-Đức Thắng-Đức Long-Lạc Đạo thành phố Phan Thiết 3307/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 UBND thành phố Phan Thiết
15 KCN Sơn Mỹ 1 huyện Hàm Tân 1097/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 UBND tỉnh Bình Thuận
III QUY HOẠCH CHI TIẾT      
III.1 Thành phố Phan Thiết      
16 Khu Trung tâm phường Mũi Né   Điều chỉnh cục bộ tại QĐ số 757/QĐ-UBND ngày
22/3/2017
UBND tỉnh
Bình Thuận
17 KDC Nam Cảng cá Phan Thiết   1672/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 UBND tỉnh
Bình Thuận
18 Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long   1943/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 UBND tỉnh
Bình Thuận
19 Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm   1109/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 UBND tỉnh
Bình Thuận
20 KDC Nguyễn Thông   2407/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 UBND tỉnh
Bình Thuận
21 Khu TMDV-Dân cư Tân Việt Phát 2   1779/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 UBND tỉnh
Bình Thuận
22 Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết   909/QĐ-UBND ngày 06/4/2015
Điều chỉnh cục bộ tại QĐ số 2631/QĐ-UBND ngày 01/10/2018
UBND tỉnh
Bình Thuận
III.2 Huyện Bắc Bình      
23 Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Da beo Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu Xuân An 2, Thị trấn Chợ Lầu Quyết định số 7438/QĐ-UBND ngày 08/8/2017  UBND huyện
 Bắc Bình 
III.3 Huyện Hàm Thuận Bắc      
24 CCN Hồng Liêm   890/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 UBND tỉnh
 Bình Thuận
III.4 Huyện Tánh Linh      
25 KDC Trại Cá - Giai đoạn 2 Thị trấn Lạc Tánh 3075/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 UBND tỉnh
Bình Thuận
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 8 308
  • Tháng hiện tại: 56 529
  • Tổng lượt truy cập: 1442785
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang