Một số giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp trong thời gian tới
Lượt xem: 799

Một số giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp trong thời gian tới:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nội dung Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ của các cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, công vụ của vị trí công tác, ưu tiên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4005/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh, của Sở Xây dựng; tập trung rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính và cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được UBND tỉnh công bố lên Trang thông tin điện tử; đồng thời tiếp tục xây dựng các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; thực hiện tốt Bản ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác tác cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo đến toàn thể công chức, viên chức phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp; tham gia đóng góp ý kiến với tỉnh trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động. Quan tâm khảo sát, tham khảo ý kiến từ các doanh nghiệp để nghiên cứu, tổng hợp, kiến nghị với cấp thẩm quyền và cơ quan chức năng trong việc xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Phối hợp tổ chức đào tạo, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp. Tập hợp, xử lý và cung cấp thông tin về chính sách quản lý chuyên ngành tạo cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư thực hiện đúng chính sách, pháp luật của nhà nước. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Văn phòng Sở.
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 368
  • Trong tuần: 7 734
  • Tháng hiện tại: 56 431
  • Tổng lượt truy cập: 1441333
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang