Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tại đơn vị, đảm bảo việc giải quyết các thủ tục hành chính, cấp phép nhanh, thuận lợi góp phần thực hiện có hiệu quả giảm tối đa chi phí thời gian thực hiện và chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp trong thời gian qua
Lượt xem: 1860

Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tại đơn vị, đảm bảo việc giải quyết các thủ tục hành chính, cấp phép nhanh, thuận lợi góp phần thực hiện có hiệu quả giảm tối đa chi phí thời gian thực hiện và chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp trong thời gian qua:

1. Thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” theo Thông báo số 136/TB-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 và Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) theo Thông báo số 99/TB-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 và Thông báo số 30/TB-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị “Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp”:

- Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,tạo điều kiện thuận lợicho doanh nghiệp phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, Lãnh đạo Sở Xây dựng đã tham gia Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư nhằm gặp gỡ chia sẻ thông tin, đồng thời tiếp thu những ý kiến góp ý để có những giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; theo đó, Sở đã có báo cáo số 1253/SXD-VP ngày 09/5/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư  báo cáo nội dung tham luận tại hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”. Đính kèmtheo báo cáo số 1253

- Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chỉ số Par index và Papi của tỉnh trong thời gian tới Lãnh đạo Sở chỉ đạo xây dựng ban hành Kế hoạch số 1947/KH-SXD ngày 04/7/2019 Thực hiện Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) năm 2018 của tỉnh Bình Thuận. đính kèm theo Kế hoạch. Đính kèm theo Kế hoạch

2. Trong thời gian qua Sở Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo triển khai các chương trình, nhiệm vụ của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đạt được một số kết quả nhất định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh:

- Để giảm bớt chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, Sở Xây dựng ban hành Quyết đinh số 20/QĐ-SXD ngày 20/02/2017 về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng; đã hướng dẫn cho các chủ đầu tư các thủ tục của ngành (bằng văn bản) ngay từ khi chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc liên lạc trực tiếp với Sở Xây dựng; trực tiếp hướng dẫn chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn của chủ đầu tư thực hiện công tác quy hoạch (đối với các dự án phải lập quy hoạch) ngay từ đầu để giảm thiểu tối đa thời gian cũng như chi phí làm hồ sơ (nội dung này trong thời gian qua đã được nhiều chủ đầu tư đồng tình ủng hộ cao). Trong năm 2018,Sở Xây dựng đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC gồm 03 thủ tục lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng và 17 thủ tục lĩnh vực quy hoạch kiến trúc giảm tối thiểu 12% thời gian giải quyết so với quy định pháp luật, Thủ tục cấp phép xây dựng công trình được rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 15 ngày (giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của pháp luật)tại Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh.

Trong năm 2019, Sở Xây dựng đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết 01 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, rà soát đề xuất bãi bỏ, giảm mức độ DVCTT mức độ 3,4 đối với 05 TTHC thuộc lĩnh vực quy hoạch kiến trúc và hoạt động xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.  Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành một số Quyết định như sau:

+ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đuợc ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (Đính kèm Quyết định)

+ Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới và bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.(Đính kèm Quyết định)

+ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh;(Đính kèm Quyết định)

+ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 về việccông bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.(Đính kèm Quyết định)

-    Tăng cường các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận quy hoạch và chỉ số tính minh bạch trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý quy hoạch. Sở Xây dựng có văn bản đề nghị chính quyền địa phương rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; đồng thời thực hiện công bố công khai minh bạch, đẩy mạnh thông tin, truyền thông các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định bằng nhiều hình thức: qua báo đài, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở…tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận thông tin. Sở và cán bộ các phòng chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc, khó khăn liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

- Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Sở Xây dựng đã chú trọng công tác khuyến khích loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên ngành Xây dựng phát triển. Đồng thời hỗ trợ mang tính thể chế để khuyến khích bao gồm: hỗ trợ nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi (tham mưu cấp thẩm quyền ban hành các quy định về quản lý chuyên ngành xây dựng để quản lý và tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi hoạt động, cung cấp thông tin,...).

Văn phòng Sở.
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 7 873
  • Tháng hiện tại: 56 570
  • Tổng lượt truy cập: 1441472
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang