Năm 2023
Lượt xem: 3977

Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 18/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I-2023.

- Tải về: 14/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 166/TB-SXD ngày 18/01/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I-2023.

- Tải về: 166/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 31/QĐ-SXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt II-2023.

- Tải về: 31/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 350/TB-SXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt II-2023.

- Tải về: 350/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 08/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III-2023.

- Tải về: 42/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 805/TB-SXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV-2023.

- Tải về: 805/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV-2023.

- Tải về: 65/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 937/TB-SXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt V-2023.

- Tải về: 937/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 74/QĐ-SXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt V-2023.

- Tải về: 74/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1135/TB-SXD ngày 09/5/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI-2023.

- Tải về: 1135/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 09/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI-2023.

- Tải về: 96/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1348/TB-SXD ngày 29/5/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VII-2023.

- Tải về: 1348/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 115/QĐ-SXD ngày 29/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VII-2023.

- Tải về: 115/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1486/TB-SXD ngày 12/6/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VIII-2023.

- Tải về: 1486/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 137/QĐ-SXD ngày 12/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VIII-2023.

- Tải về: 137/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1675/TB-SXD ngày 30/6/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IX-2023.

- Tải về: 1675/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 150/QĐ-SXD ngày 30/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IX-2023.

- Tải về: 150/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1889/TB-SXD ngày 24/7/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt X-2023.

- Tải về: 1889/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 163/QĐ-SXD ngày 24/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt X-2023.

- Tải về: 163/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 2099/TB-SXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XI-2023.

- Tải về: 2099/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 181/QĐ-SXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XI-2023.

- Tải về:  181/QĐ-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 2324/TB-SXD ngày 31/8/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XII-2023.

- Tải về: 2324/TB-SXDDanh sách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 199/QĐ-SXD ngày 318/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt XII-2023.

- Tải về: 199/QĐ-SXDDanh sách

Ban Biên tập Website.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 8 327
  • Tháng hiện tại: 56 548
  • Tổng lượt truy cập: 1442804
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang