Năm 2023
Lượt xem: 2621

Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 18/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I-2023.

- Tải về: 14/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 166/TB-SXD ngày 18/01/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I-2023.

- Tải về: 166/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 31/QĐ-SXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt II-2023.

- Tải về: 31/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 350/TB-SXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt II-2023.

- Tải về: 350/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 08/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III-2023.

- Tải về: 42/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 805/TB-SXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV-2023.

- Tải về: 805/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV-2023.

- Tải về: 65/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 937/TB-SXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt V-2023.

- Tải về: 937/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 74/QĐ-SXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt V-2023.

- Tải về: 74/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1135/TB-SXD ngày 09/5/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI-2023.

- Tải về: 1135/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 09/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VI-2023.

- Tải về: 96/QĐ-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1348/TB-SXD ngày 29/5/2023 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ cá nhân chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VII-2023.

- Tải về: 1348/TB-SXDDanh sách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định số 115/QĐ-SXD ngày 29/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt VII-2023.

- Tải về: 115/QĐ-SXDDanh sách

Ban Biên tập Website.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 60
  • Hôm nay: 1506
  • Trong tuần: 14 172
  • Tháng hiện tại: 53 791
  • Tổng lượt truy cập: 1240231
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang