Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 1038
Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

KẾ HOẠCH 4067/KH-UBND NGÀY 27/10/2021 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng phát triển kiến trúc hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 2. Mục tiêu cụ thể:

 - Đến năm 2025, các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (14 đô thị) hoàn thành xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

- Đến năm 2030 cơ bản hoàn thành Quy chế kiến trúc điểm dân cư nông thôn (Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được lập riêng hoặc được tích hợp nội dung vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 17/7/2020 của Chính phủ).

- Bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống; phấn đấu đến năm 2025, các địa phương hoàn thành việc xây dựng Danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

- Các công trình kiến trúc bảo đảm tiêu chí về bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lượng; có giải pháp phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1409
  • Trong tuần: 18 736
  • Tháng hiện tại: 58 584
  • Tổng lượt truy cập: 1254638
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang