Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu hướng dẫn phương pháp, nội dung và xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát trong quy hoạch xây dựng khu du lịch”
Lượt xem: 254

Ngày 17/11/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu hướng dẫn phương pháp, nội dung và xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát trong quy hoạch xây dựng khu du lịch”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS.KTS. Lê Thị Thúy Hà cho biết, du lịch là ngành kinh tế mang tính liên ngành, có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều ngành kinh tế, xã hội. Quy hoạch du lịch là một bộ phận của quy hoạch kinh tế - xã hội. Quy hoạch xây dựng khu du lịch cần phát huy được lợi thế các nguồn lực để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch và cần ưu tiên những loại hình du lịch thế mạnh, chuyên biệt để tạo sức cạnh tranh.

Hiện nay việc quy hoạch khu du lịch chịu sự chi phối bởi văn bản pháp luật của 2 ngành chính là Du lịch và Xây dựng. Tuy nhiên, luật và nghị định chỉ quy định những nội dung chính mà chưa có hướng dẫn mang tính kỹ thuật cho nội dung, quy trình lập đồ án quy hoạch xây dựng khu du lịch cũng như các loại hình khu chức năng khác. Do đó, việc nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch xây dựng khu du lịch cũng như các khu chức năng khác, làm cơ sở để soạn thảo tiêu chuẩn là rất cần thiết.

Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu phương pháp, nội dung quy hoạch xây dựng khu du lịch phát triển bền vững; xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát trong quy hoạch xây dựng khu du lịch; xây dựng dự thảo hướng dẫn phương pháp, nội dung và chỉ tiêu kiểm soát trong quy hoạch xây dựng khu du lịch.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã sưu tầm, tham khảo nhiều tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan đến nội dung nghiên cứu, đồng thời áp dụng các phương pháp khoa học như: khảo sát, đánh giá, tổng hợp, thống kê, phân tích, dự báo, so sánh, tiếp thu ý kiến chuyên gia, nhà quản lý; từ đó, xây dựng Báo cáo tổng kết nhiệm vụ bao gồm các phần: hiện trạng công tác lập quy hoạch xây dựng các khu du lịch tại Việt Nam hiện nay; cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác lập quy hoạch xây dựng khu du lịch; đề xuất hướng dẫn phương pháp, nội dung và xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát trong quy hoạch xây dựng khu du lịch; dự thảo “Hướng dẫn phương pháp, nội dung và các chỉ tiêu kiểm soát trong quy hoạch xây dựng và khu du lịch”.

Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu kiến nghị cần rà soát, đánh giá, bổ sung các khái niệm, đặc điểm của khu du lịch, đô thị du lịch, quy hoạch xây dựng và các nội hàm liên quan một cách thống nhất vào các văn bản pháp luật ngành Du lịch, Xây dựng và các ngành khác có liên quan; đổi mới cách thức tiến hành đồ án quy hoạch xây dựng trên cơ sở đưa thêm vào các bước phân tích sâu hơn về thị trường, hiện trạng tài nguyên, liên kết vùng, các cách thức xây dựng ý tưởng, các quan điểm về tổ chức không gian, phân chia giai đoạn quy hoạch, cách thức vận hành quản lý sau quy hoạch; tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện và ban hành “Hướng dẫn phương pháp, nội dung và xây dựng các chỉ tiêu kiểm soát trong quy hoạch xây dựng khu du lịch” như một cẩm nang hướng dẫn nội dung và quy trình quy hoạch khu du lịch.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao tính chuyên nghiệp của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của nhiệm vụ.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Nguồn: moc.gov.vn

 

Tin khác
1 2 
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 2162
  • Trong tuần: 15 881
  • Tháng hiện tại: 55 784
  • Tổng lượt truy cập: 1243603
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang