Triển khai các văn bản của Trung ương theo Thông báo số 292/TB-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh
Lượt xem: 383

Từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:

1. Nghị định số 93/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không.

2. Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Thông tư số 66/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

5. Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

6. Thông tư số 18/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện MS.

7. Thông tư số 19/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện nổ chậm LP.

8. Thông tư số 20/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường.

9. Thông tư số 21/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL).

10. Thông tư số 22/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước.

11. Thông tư số 23/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời.

12. Thông tư số 24/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường.

13. Thông tư số 25/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT).

14. Thông tư số 26/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen.

15. Thông tư số 27/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite.

16. Thông tư số 28/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

17. Thông tư số 29/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

18. Thông tư số 30/2022/TT-BCT ngày 04/11/2022 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

19. Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ Công thương sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực. 20. Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

21. Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

22. Thông tư số 07/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.

23. Thông tư số 08/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

24. Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

25. Thông tư số 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Các văn bản nêu trên đã được số hóa đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương.

- Trích: 292/TB-UBND

Ban Biên tập Website.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1111
  • Trong tuần: 8 945
  • Tháng hiện tại: 55 917
  • Tổng lượt truy cập: 1447799
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang