Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
Lượt xem: 718

Thực hiện Kế hoạch số 3601/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021".

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ;

- Kế hoạch số 643/KH-SXD ngày 03/3/2021 của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; 

- Kế hoạch số 753/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập;

- Kế hoạch số 737/KH-SXD ngày 11/3/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập;

- Công văn số 343/TTBT-PNV3 ngày 15/3/2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập lần đầu (năm 2021);

- Công văn số 403/TTBT-PNV3 ngày 30/3/2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn bổ sung việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu (năm 2021).

Ban Biên tập Website.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 352
  • Trong tuần: 7 718
  • Tháng hiện tại: 56 415
  • Tổng lượt truy cập: 1441317
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang