Trung tâm Kiểm định xây dựng
Lượt xem: 7664

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

 Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận được thành lập năm 2006 tại quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Trụ sở Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận - ảnh: Tiến Dũng

 I-Vị trí, chức năng của Trung tâm:

- Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm Kiểm định xây dựng) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Xây dựng. Trung tâm Kiểm định xây dựng có chức năng tham gia quản lý về chất lượng sản phẩm và công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông và công trình thuỷ lợi; Thực hiện giám định tư pháp về công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; đánh giá và chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Thực hiện công tác tư vấn cho tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực: thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; giám sát thi công xây dựng; thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật-dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; giám định chất lượng công trình xây dựng; kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng; tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng.

- Trung tâm Kiểm định xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II- Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về tham gia quản lý chất lượng công trình xây dựng: 

• Giám định tư pháp về công trình xây dựng;

• Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng;

• Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng;

• Thẩm tra quy trình bảo trì xây dựng;

• Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng;

• Thực hiện các công việc dở dang về Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực; chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

2. Về tư vấn xây dựng:

• Tư vấn thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng;

• Tư vấn kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình xây dựng đã qua sử dụng;

• Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán, thẩm tra bản vẽ kỹ thuật thi công các công trình xây dựng; tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;

• Tư vấn giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng;

• Tư vấn đấu thầu;

• Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng;

• Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

• Thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng khác (theo năng lực hoạt động chuyên môn của Trung tâm Kiểm định xây dựng).

3. Đánh giá và chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

4. Trung tâm Kiểm định xây dựng là thành viên của Hội đồng nghiệp thu cấp tỉnh, các Hội đồng tư vấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ xây dựng của tỉnh, ngành. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định viên khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

5. Trung tâm Kiểm định xây dựng được phép hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Sở Xây dựng và của UBND tỉnh giao.

Ngày 20/7/2020 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành Quyết định số 225/QĐ-SXD về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận. Theo đó Trung tâm được Sở Xây dựng giao thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới như sau:

- Tham gia Tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị; tham gia tổ chức hội nghị, tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật do Sở Xây dựng giao;

- Tư vấn thiết kế - dự toán, tổng mức đầu tư công trình xây dựng; Lập dự án đầu tư xây dựng;

- Tư vấn khảo sát xây dựng, giám sát thiết bị và giám sát khảo sát xây dựng;

- Thí nghiệm đối chứng.

III- Về bộ máy:

        Trung tâm có 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ với 36 CC.VC (thời điểm tháng 9/2011); trong đó có 2 thạc sỹ xây dựng, 15 kỹ sư xây dựng, 2 kỹ sư VLXD, 1 kỹ sư điện, 2 kỹ sư thủy, 1 kỹ sư xây dựng cầu đường, 3 cử nhân kinh tế.

         Trung tâm có phòng thí nghiệm chuyên ngành (LAS-XD152) được thành lập theo quyết định số 1320/QĐ-BXD ngày 01/8/2001 của Bộ Xây dựng. Ngày 13/4/2011 Bộ Xây dựng có quyết định số 145/QĐ-BXD về công nhận lại phòng thí nghiệm LAS-XD152 thuộc Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận với tổng số 19 phép thử, thực hiện được 171 chỉ tiêu.

IV-Trụ sở : 347 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ thư điện tử: ttkd@sxd.binhthuan.gov.vn

Điện thoại:  0252.3722336 - Fax: 062.3722339

 TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 I. Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Bá Đương - Th.s Quản lý xây dựng

   + Điện thoại di động: 0855.883199

   + Điện thoại bàn: 0252.6277688

   + Email:  duongnb@sxd.binhthuan.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Lê An Quốc Phong - Kỹ sư cầu đường, Kiến trúc sư 

   + Điện thoại di động: 0913.827.741

   + Điện thoại bàn: 0252.6546336

- Phó Giám đốc: Trần Đình Trọng - Th.s Quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng

   + Điện thoại di động:0908490949

   + Điện thoại bàn: 0252.6273128

II. Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn:

1/ Phòng Hành chính và Quản lý nhà:

- Trưởng phòng: Phạm Thị Yến - Cử nhân Kinh tế

+ Điện thoại di động: 0987118428

+ Điện thoại bàn: 0252. 3722336

- Phó phòng: Nguyễn Bá Đỗ - Kỹ sư xây dựng

+Điện thoại di động: 0989211508

2/ Phòng Kinh tế-Kế hoạch:

- Trưởng phòng, Kế toán trưởng: Lê Minh Quang - Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật kinh tế

+ Điện thoại di động: 0908264964

+ Điện thoại bàn: 0252.3722335

3/ Phòng Thí nghiệm Kiểm định vật liệu và cấu kiện xây dựng (Las – XD 152)

- Phó phòng phụ trách: Cao Minh Sao - Th.s Quản lý xây dựng; Kỹ sư xây dựng

+Điện thoại di động: 0919442370

+ Điện thoại bàn: 0252.2040336

4/ Phòng Tư vấn xây dựng:

- Trưởng phòng: Trịnh Xuân Huy - Thạc sỹ Quản lý xây dựng; Kỹ sư công trình thủy lợi

+Điện thoại di động: 0786767678

+Điện thoại bàn: 0252.2241447

- Phó phòng: Nguyễn Thanh Trúc - Kỹ sư xây dựng

+Điện thoại di động:0902044467

5/ Phòng Quản lý chất lượng xây dựng

- Trưởng phòng: Lê Vũ Tuân - Kỹ sư xây dựng

+Điện thoại di động: 0983772887

+Điện thoại để bàn: 0252.2241447

- Phó phòng: Nguyễn Minh Chiến - Thạc sĩ xây dựng

+Điện thoại di động: 0938050112

- Phó phòng: Nguyễn Đình Vân - Kỹ sư xây dựng

+Điện thoại di động: 0938053063

 
SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 2025
  • Trong tuần: 19 352
  • Tháng hiện tại: 59 200
  • Tổng lượt truy cập: 1255254
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang