Viện Quy hoạch xây dựng
Lượt xem: 4959

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

                Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập tại Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.

Trụ sở Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận - ảnh: 

                 I.  Vị trí, chức năng của Viện:

                1. Vị trí:

                Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận (sau đây viết tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Viện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Bình Thuận. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

                2. Chức năng:

                Viện có chức năng thực hiện việc quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trên lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng các công trình xây dựng thuộc các ngành kinh tế kỹ thuật trong và ngoài tỉnh; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn; nghiên cứu, phản biện khoa học về các lĩnh vực xây dựng, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật; tư vấn tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án kiến trúc, quy hoạch.

                II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện:

                1. Nhiệm vụ:

                a)            Khảo sát đo đạc địa hình, địa chất; cắm mốc quy hoạch ra thực địa.

                b)            Lập quy hoạch xây dựng, bao gồm các loại: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và các công trình quy hoạch xây dựng khác. Tham gia ý kiến cho các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.

                c)             Lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

                d)            Tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng hạng 2; thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

                e)            Tư vấn quản lý dự án, đấu thầu xây dựng và giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật.

                f)             Tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát thi công đường dây trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV.

                g)            Tổ chức các hội thảo, hội nghị về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo chức năng của Viện và chính sách pháp luật của Nhà nước.

h)            Tư vấn phản biện các đề tài, dự án đầu tư, đồ án quy hoạch, công trình về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

                i)              Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao.

                2. Quyền hạn:

                a)            Hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

                b)            Tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả tài sản và các nguồn vốn do nhà nước cấp.

                c)             Ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác dịch vụ - chuyên gia, hợp đồng kinh doanh.

                d)            Tự chủ về bộ máy, nhân sự, tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

                đ) Xây dựng quy chế, quy định nội bộ của Viện theo quy định của pháp luật.

                III. Về bộ máy:

                Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận có 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ với 30 cán bộ - viên chức (thời điểm tháng 7/2017); trong đó có 04 Thạc sỹ Kiến trúc sư, 06 Kiến trúc sư (01 người đang học thạc sỹ), 04 kỹ sư xây dựng (01 người đang học thạc sỹ), 02 kỹ sư giao thông (01 người đang học thạc sỹ), 01 kỹ sư điện, 01 kỹ sư cấp thoát nước, 02 Kỹ sư Trắc địa - bản đồ, 01 kỹ sư quản lý đất đai, 03 Cử nhân kinh tế, 01 Cử nhân Quản lý đô thị, 05 kỹ thuật viên đo đạc, họa viên và Nhân viên tổng hợp.

                IV. Trụ sở chính: đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

                Địa chỉ thư điện tử: vqhxd@sxd.binhthuan.gov.vn

                Điện thoại: 0252.3825866

                Fax: 0252.3832277

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

                 I. Lãnh đạo Viện:

                - Viện trưởng: Ông Phạm Thành Bắc – Thạc sỹ Quản lý xây dựng, Kiến trúc sư.

                + Điện thoại di động: 0908.848.208

                + Điện thoại để bàn: 0252.3.833550

                + Email: bacpt@sxd.binhthuan.gov.vn

                - Phó Viện trưởng: Bà Ngô Thị Minh Hằng – Thạc sỹ Kiến trúc sư.

                + Điện thoại di động: 0918.137.962

                + Điện thoại để bàn: 0252.3754745

                + Email: hangntm@sxd.binhthuan.gov.vn

                II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

                1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

                - Trưởng phòng, Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Vân Anh – Cử nhân kinh tế.

                + Điện thoại di động: 0919.062.655

                + Điện thoại để bàn: 0252.3825866

                + Email: nguyenvananh7579@gmail.com

                - Phó Trưởng phòng: Ông Trần Trung Thành – Cử nhân kinh tế.

                + Điện thoại di động: 0917.485.199

                + Email: tranthanh109bt@gmail.com

                2. Phòng Tư vấn Quy hoạch kiến trúc:

                 - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hảo - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Kiến trúc sư.

                + Điện thoại di động: 0978.232.678

                + Email: nguyenhaovqhbt@gmail.com

                - Phó Trưởng phòng: Ông Ngô Triều Sơn - Kỹ sư xây dựng.

                + Điện thoại di động: 0937.991.180

                + Email: sonvqhxdbt@gmail.com

                3. Phòng Tư vấn Thiết kế - Đo đạc:

                - Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Phạm Văn Hùng - Kỹ sư xây dựng.

                + Điện thoại di động: 0989.017.664

                + Email: phamvanhung721001@gmail.com

                - Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Liêm - Kỹ sư trắc địa bản đồ.

                + Điện thoại di động: 0907.741.392

                + Điện thoại để bàn: 0252.3832377

                + Email: thanhliem7589@gmail.com

             


SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1944
  • Trong tuần: 19 271
  • Tháng hiện tại: 59 119
  • Tổng lượt truy cập: 1255173
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang