Kết luận việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng
Lượt xem: 605

“Ngày 18 tháng 01 năm 2023, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Kết luận số 146/KL-SXD việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng”.

Qua kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng cơ bản thực hiện đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng vẫn còn một số tồn tại, thực hiện chưa đầy đủ theo quy định, trong đó trách nhiệm thuộc về Trung tâm Kiểm định Xây dựng Bình Thuận như: Tính toán khối lượng công việc đào móng Mth (Mã hiệu AB.25111) chưa phù hợp với bản vẽ thiết kế; Áp dụng định mức tính toán chi phí một số nội dung công việc chưa phù hợp theo quy định; Báo cáo kết quả thẩm tra không áp dụng đơn giá nhân công để tính toán chi phí công việc láng nền theo quy định.

Theo đó để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót; Giám đốc Sở Xây dựng đã yêu cầu Trung tâm Kiểm định Xây dựng Bình Thuận rút kinh nghiệm đối với các nội dung còn tồn tại, thiếu sót nêu trong phần kết luận thanh tra, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tácphòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, liên hệ với chủ đầu tư các công trình để điều chỉnh, bổ sung các nội dung còn thiếu sót như đã nêu trong phần kết luận thanh tra”.

Biên biên tập Website.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 8 305
  • Tháng hiện tại: 56 526
  • Tổng lượt truy cập: 1442782
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang