Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Bình Thuận
Lượt xem: 268

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Kết luận thanh tra số 4306/KL-SXD về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Bình Thuận

Qua thanh tra cho thấy, trong 02 năm (2019, 2020), Viện Trưởng Viện quy hoạch xây dựng Bình Thuận đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như: Quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; hàng năm đều xây dựng Kế hoạch PCTN để triển khai thực hiện; rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy định về quy tắc ứng xử; thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung về tổ chức, hoạt động của đơn vị…Kết quả cho thấy việc chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống tham nhũng tại Viện Quy hoạch xây dựng đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào công cuộc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Viện Trưởng Viện quy hoạch xây dựng Bình Thuận vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch và quy định của pháp luật, cụ thể: thực hiện chưa đầy đủ nội dung về chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch đã ban hành; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; sử dụng, cập nhật và giải quyết công việc trên phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành” để giải quyết nhiệm vụ chưa đồng bộ.

 Theo đó để thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; Sở Xây dựng yêu cầu yêu cầu Viện Trưởng Viện quy hoạch xây dựng Bình Thuận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ban Biên tập Website.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 1600
  • Trong tuần: 14 266
  • Tháng hiện tại: 53 885
  • Tổng lượt truy cập: 1240325
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang