Kết luận thanh tra về hoạt động đầu tư xây dựng công trình Mở rộng tuyến ống hệ thống nước xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam.
Lượt xem: 709

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Kết luận thanh tra số 2417/KL-SXD về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng công trình Mở rộng tuyến ống hệ thống nước xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam.

Qua thanh tra cho thấy thủ tục đầu tư xây dựng công trình cơ bản thực hiện đúng quy định, đảm bảo về nội dung, trình tự thủ tục và thẩm quyền. Các đơn vị tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình có tư cách pháp nhân và có năng lực hành nghề theo quy định, công trình thi công theo yêu cầu thiết kế được duyệt; hồ sơ quản lý chất lượng công trình lập cơ bản đầy đủ theo quy định. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng mục tiêu đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình còn có một số thiếu sót như: Chưa thực hiện công tác giám sát khảo sát xây dựng; điều chỉnh thiết kế, dự toán nhưng nội dung điều chỉnh chưa được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt; còn thiếu sót trong công tác thi công xây dựng, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình xây dựng.

Theo đó để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót; Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình.

Thanh tra Sở.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 1574
  • Trong tuần: 14 240
  • Tháng hiện tại: 53 859
  • Tổng lượt truy cập: 1240299
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang