Năm 2018
Lượt xem: 2259

1. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 347 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Phạm Trung Thịnh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD-CN Hạng II (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 24/01/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình DDCN Hạng II (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 19/3/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 25/4/2019); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hạng II (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 27/2/2023); Quản lý dự án công trình DDCN - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2023); Kiểm định xây dựng công trình DD-CN - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2023); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát  nước) - hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (san nến, cấp, thoát nước, công viên, nghĩa trang, chiếu sáng công cộng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/12/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/02/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/5/2019); Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng (hạng II); Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp (hạng II): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/01/2029); Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng: Hạng I (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/01/2029); Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (hạng II); Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi (hạng II); Thiết kế công trình HTKT (Cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên và nghĩa trang) - Hạng II; Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng II: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/03/2029).

2. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 137 Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Nguyễn Nhật Khánh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 29/3/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) -  Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/6/2023); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/6/2023); Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/6/2023).

3. Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Tiến

- Địa chỉ: TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/5/2020); Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 07/7/2022); Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước): Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2019); Thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp nhẹ - hạng III; Khảo sát địa chất công trình - hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/10/2029).

4. Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hải Đăng

- Địa chỉ: N31-N32 KDC Nguyễn Thái Học, phường Tân An, thị xã La Gi

- Người đại diện: ông Tạ Văn Giang - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây và

trạm biến áp ≤500KV) (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 03/6/2019).

5. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Gia Thịnh

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Hà Thanh Vương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình DD-CN (hạng III) (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 17/6/2018); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 04/6/2019); Khảo sát địa chất công trình (hạng III) (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 18/5/2018); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD-CN (hạng III) (thời gian có hiệu lực của chứng chỉ đến hết ngày 04/01/2019).

6. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Thăng Long

- Địa chỉ: Số A46 Hùng Vương, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: ông Ngô Quang Dũng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/4/2020); Khảo sát địa chất - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 8/4/2020); Thi công xây dựng công trình giao thông - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/8/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2019); Lập quy hoạch xây dựng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Thiết kế công trình DD-CN – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Thiết kế công trình giao thông (cầu) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Thiết kế công trình HTKT (Cấp, thoát nước, cơ sở xử lý CTR thông thường, hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang, bãi đỗ xe) – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Thiết kế công trình thủy lợi – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Giám sát thi công xây dựng xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Thi công xây dựng công trình DD-CN – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Thi công xây dựng công trình  HTKT (Cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng) – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Khảo sát địa hình – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Khảo sát địa chất – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028); Lập quy hoạch xây dựng: Hạng II; Thiết kế công trình DD-CN: Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (cầu): Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (Cấp, thoát nước, cơ sở xử lý CTR thông thường, hệ thống chiếu  sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang, bãi đỗ xe): Hạng II; Thiết kế công trình thủy lợi: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước): Hạng III; Thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng II; Thi công xây dựng công trình HTKT (Cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng): Hạng II; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II; Khảo sát địa hình: Hạng II; Khảo sát địa chất: Hạng II  (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/3/2029).

7. Công ty Cổ phần liên doanh Việt Tiệp

- Địa chỉ: J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Nguyễn Ngọc Lân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III(thời gian có hiệu lực  đến hết ngày 01/12/2020).

8. Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ HB

- Địa chỉ: Số 81/1 Võ Văn Tần, P. Phú Tài, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Dương Văn Phú - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/9/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước)- hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019).

9. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Kiến Bình

- Địa chỉ: 59 Phan Trung, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Đinh Huỳnh Tấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2023)- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/01/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng - hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019); Lập quy hoạch xây dựng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019).

10. Công ty Cổ phần Trường Long

- Địa chỉ: Số 118 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: bà Phạm Thị Thu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021); Khảo sát địa chất - Hạng III; Thi công xây dựng công trình DD - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2023); Thi công xây  dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/5/2019); Thi công xây dựng công trình HTKT (san nền, cấp thoát nước) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/02/2023); Giám sát thi công xây dựng công trình DD - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/5/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/5/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/8/2020); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/9/2022); Thiết kế công trình dân dụng: Hạng II; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II; Khảo sát địa hình: Hạng II; Khảo sát địa chất: Hạng II; (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/3/2029).

11. Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 120 Trần Quý Cáp, phường Đức Long, TP. Phan Thiết

- Người đại diện: ông Phạm Cao Lương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình thủy lợi - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/8/2019); Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/8/2019); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/02/2021); Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/02/2029).

12. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận

- Địa chỉ: Km 1700, Quốc lộ 1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Thái Đức Hùng Anh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/11/2022); Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT – Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi – Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng – Hạng II; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng – Hạng II: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/02/2029.

13. Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 02 Mậu Thân, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Phan Dương Cường - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý dự án công trình DDCN, HTKTHạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2023); Quản lý dự án công trình DDCN, HTKTHạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2023); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD-CN: hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD-CN: Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/8/2019); Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT (giao thông, san nền, cấp thoát nước) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/10/2019); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023); Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/4/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (giao thông, san nền, cấp thoát nước) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/8/2019).

14. Công ty TNHH MTV Hữu Trí

- Địa chỉ: Số 289 ĐT 717, thôn 2, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: ông Mai Đình Tuyến - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/10/2019).

15. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đinh Nguyên

- Địa chỉ: 145 Đặng Văn Lãnh, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Đinh Văn Thanh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng II); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/5/2018).

16. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Gia Thịnh

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông  Hà Thanh Vương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình DD-CN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/6/2018); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019); Khảo sát địa chất công trình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/8/2018); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD-CN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/01/2019); Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp: Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/3/2029).

17. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng DDA

- Địa chỉ: A44 Hùng Vương, phường Phú Thủy, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Trần Nguyễn Cảnh Dũng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa chất (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/01/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/01/2020); Giám sát xây dựng công trình Dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/02/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DDCN (hạng II); Giám sát thi công công trình DDCN (hạng II): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/11/2028).

18. Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Đồng Tiến

- Địa chỉ: số 93 đường Lê Hồng Phong, KP7, huyện Đức Linh

- Người đại diện: ông  Ngô Công Khôi - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/9/2019).

19. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Gia Long

- Địa chỉ: Khu phố Lạc Hóa, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: ông  Huỳnh Thiên Vũ - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Lập quy hoạch xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/01/2019; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/4/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/4/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/11/2018).

20. Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Góc Nhìn Mới

- Địa chỉ: B34 Lê Đại Hành, Phú Thủy, Phan Thiết

- Người đại diện: ông Lê Bá Toàn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng (hạng II); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/6/2018); Lập quy hoạch xây dựng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/12/2028); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/8/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/7/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/3/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/8/2019).

21. Công ty TNHH  Thiết kế Xây dựng Kiến Bình

- Địa chỉ: 59 Phan Trung, P. Phút Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Đinh Huỳnh Tấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/7/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/3/2018); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình – hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/3/2018).

22. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên

- Địa chỉ: số 79 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận

- Người đại diện: ông  Hoàng Văn Đơn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021).

23. Công ty TNHH  Xây dựng DD-CN Long Giang

- Địa chỉ: 197A, đường Trần Hưng Đạo, khu phố Lạc Hưng 2, TT Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: ông  Nguyễn Khắc Điệp - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/01/2019); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020).

24. Công ty TNHH Một thành viên Cơ Khí – Xây dựng – Thương Mại Miền Trung

- Địa chỉ: A81 Khu tái định cư Hàm Liêm 1&2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông  Phạm Công Vĩnh Tuân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/9/2020).

25. Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa

- Địa chỉ: 39/30 Từ Văn Tư, khu phố 3, phường Phú Trinh, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Nguyễn Tùng Lân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/7/2022); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/6/2019); Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/02/2023); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 5/2022).

26. Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh

- Địa chỉ: 01A Cao Thắng, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Lê Ngọc Khánh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/11/2022); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/11/2022); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019).

27. Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Tân Gia Hiếu

- Địa chỉ: 155 đường 19/4, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: ông  Phan Ngọc Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2018); Khảo sát địa chất (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/4/2020); Khảo sát địa hình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/5/2020); Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/4/2018).

28. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Tân Hưng

- Địa chỉ: 206/14 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Nguyễn Văn Hà - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/8/2021); Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/10/2018); Khảo sát địa hình (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020); Khảo sát địa chất (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/02/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/01/2020).

29. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên

- Địa chỉ: Quốc lộ 28, thông Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông  Nguyễn Thanh Trà - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/01/2020); Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/02/2021); Thi công xây dựng công trình Thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/02/2021); Thi công xây dựng công trình HTKT (san nền, cấp thoát nước) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/11/2019.

30. Công ty TNHH Xây lắp Trường An

- Địa chỉ: số 259 đường 19/4, phường Xuân An, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Phạm Công Thừa - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019); Thi công xây dựng công trình Giao thông (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/9/2018); Thi công xây dựng công trình Thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/9/2018).

31. Công ty CP Thiết kế Xây dựng Thương mại Trường Thành

- Địa chỉ: D1 KDC Kênh Bàu, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Lê Thúc Thuần - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/01/2021; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT (san nền, cấp thoát nước) (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/3/2018); Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/7/2018); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng Giao thông (đường bộ) (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/7/2018);  Giám sát xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/02/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/8/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Lập, thẩm tra dự án công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/01/2020).

32. Công ty TNHH Xây lắp Vĩnh Trinh

- Địa chỉ: số 147 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh

- Người đại diện: ông  Lê Xuân Nhứt - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2020); Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2020).

33. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Ngô Hy

- Địa chỉ: B2 Khu tập thể Công an, phường Phú Thủy, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Ngô Hữu Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/10/2018); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/10/2019); Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/11/2019); Giám sát xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/10/2020); Khảo sát địa chất (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/7/2021); Quản lý chi phí đầu tư (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2018).

34. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sao Mai

- Địa chỉ: B2 Khu dân cư Kênh Bàu, phường Xuân An, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/4/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Giao thông (cầu, đường) (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/01/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (san nền, cấp thoát nước) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/01/2019); Giám sát công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/01/2019); Giám sát công trình Giao thông (cầu, đường) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/3/2019); Khảo sát địa hình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/01/2020); Khảo sát địa chất (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/3/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi -  Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/6/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi -  Hạng III(thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/12/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (san nền, cấp thoát nước) Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/8/2019).

35. Công ty TNHH Phan Thành Đô

- Địa chỉ: 176 Phạm Thị Ngư, Phong Nẫm, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/10/2020); Khảo sát địa chất (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/3/2020).

36. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Anh

- Địa chỉ: C12 Khu dân cư Kênh Bàu, phường Xuân An, thàn phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Nguyễn Thiên Vũ - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình, địa chất công trình  (hạng II); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng, Giao thông (Cầu đường bộ, đường bộ - hạng II); Giám sát thi công công trình Giao thông (Cầu đường bộ, đường bộ  -Hạng III); Quản lý dự án công trình Dân dụng (Hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/10/2028)..

37. Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Đông Dương

- Địa chỉ: 3B Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Đoàn Minh Công - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng:  Khảo sát địa hình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/01/2021);  Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng III; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Hạng III:  (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/11/2028).

38. Công ty TNHH Kiến Tạo

- Địa chỉ: I 24 Khu dân cư Đông Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Hồ Viết Thịnh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/02/2019); Giám sát thi công công trình DDCN(hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/12/2018); Thi công xây dựng công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/12/2018).

39. Công ty TNHH Xây lắp Anh Minh

- Địa chỉ: Q11 KDC Kênh Bàu, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Trần Thanh Trung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DD-CN - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/11/2022).

40. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Đồng Tiến

- Địa chỉ: 127/2 Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Phạm Đồng Lương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021).

41. Công ty TNHH XDCB Rạng Đông

- Địa chỉ: J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: bà Trịnh Thị Phương Hiền - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/10/2019); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/10/2020); Thi công xây dựng công trình HTKT (thoát nước) - Hạng II (thời gian có hiệu lực  đến hết ngày 01/12/2020); Thi công xây dựng công trình thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/01/2019); Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020).

42. Công ty TNHH TVXD Lộc Thành Phát

- Địa chỉ: 538 QL28, KP Lâm Giáo, TT Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Trần Anh Phùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/7/2020; Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2023); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/6/2019).

43. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hòa Phát

- Địa chỉ: Khu phố 9, TT Đức Tài, huyện Đức Linh

- Người đại diện: ông Lê Kim Mười - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/9/2020).

44. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Phát

- Địa chỉ: 68 Thống Nhất, Phước Hội, La Gi

- Người đại diện: ông Bùi Sỹ Quyết - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/4/2019; Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/01/2021).

45. Công ty TNHH Kiến trúc Huỳnh Gia

- Địa chỉ: Thôn 3, Xã Gia An, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: ông Huỳnh Thanh Hải - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/11/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/10/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/4/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2018).

46. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Hải Đăng

- Địa chỉ: B30, Lương Thế Vinh, Phú Thủy, Phan Thiết

- Người đại diện: ông Mai Sỹ Tú - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Giám sát thi công công trình giao thông (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/10/2019); Khảo sát địa hình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019).

47. Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Ti Zo

- Địa chỉ: A44 Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Phan Thiết

- Người đại diện: ông Hoàng Đức Hiếu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/7/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/02/2020)..

48. Công ty TNHH Thanh Quang

- Địa chỉ: Khu phố 9, thị trấn Võ Xu, Đức Linh

- Người đại diện: ông Đỗ Đức Quang - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020).

49. Công ty TNHH Thiết kế Xây dụng Hùng Vương

- Địa chỉ: Số 8 đường Nguyễn Tri Phương, TT Võ Xu, huyện Đức Linh

- Người đại diện: bà Phạm Hải Vân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/02/2021).

50. Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tổng hợp Phương Việt

- Địa chỉ: J10 Khu dân cư Đông Xuân An, phường Xuân An, Phan Thiết

- Người đại diện: ông  Huỳnh Phương Hoàng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/10/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/7/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/5/2018).

51. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thịnh Phúc

- Địa chỉ: Số 07 Đào Duy Từ, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông Nguyễn Tiến Cảm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019).

52. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Phú

- Địa chỉ: Thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Nguyễn Thanh Phú - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2021); Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước -  hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2021); Thi công xây dựng công trình giao thông (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2021).

53. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hà

- Địa chỉ: Số 7, Lương Đình Của, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông Võ Thanh Sơn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021); Giám sát công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021).

54. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Đồng Tiến

- Địa chỉ: Số 93 đường Lê Hồng Phong, KP7, huyện Đức Linh

- Người đại diện: ông Ngô Công Khôi - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/9/2019).

55. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lộc Phú

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Nguyễn Ngọc Hiến - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020); Khảo sát địa chất (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/6/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/12/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (san nền, cấp thoát nước) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/7/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình HTKT (san nền, cấp thoát nước) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/12/2019); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/01/2023); Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ - Hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/01/2023).

56. Công ty TNHH Xây dựng Thanh Toàn

- Địa chỉ: Khu phố 6, đường Phạm Hồng Thái, phường Tân An, thị xã La Gi

- Người đại diện: ông Nguyễn Thanh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III;  Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2029); Thi công xây dựng công trình thủy lợi: Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/3/2029).

57. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Đầu tư - Thương mại Thuận Phong

- Địa chỉ: 132 Bùi Thị Xuân, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận

- Người đại diện: ông Lê Vũ Phong - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình Giao thông Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/02/2021); Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/9/2020); Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020); Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2018); Quản lý dự án đầu tư xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/02/2023).

58. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Không Gian

- Địa chỉ: 116/5B đường Tuyên Quang, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

- Người đại diện: ông Nguyễn Thanh Duy - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/6/2019); Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020); Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/6/2019); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2019); Lập quy hoạch xây dựng - Hạng III; Thiết kế công trình DD-CN – Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (Cấp, thoát nước) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/10/2028); Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/01/2029).

59. Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

- Địa chỉ: Thôn Thắng Hải, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Võ Hoàng Thắng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp (khai thác mỏ và chế biến khoáng sản) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/10/2019).

60. Công ty TNHH Đầu tư – Tư vấn thiết kế xây dựng Cường Phát

- Địa chỉ: Lô 6/9A KCN   Phan Thiết 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Trần Đức Tuấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2018).

61. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đông Nam

- Địa chỉ: 85 Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: bà Lê Thanh Sự - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019); Lập, thẩm tra dự án công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Khảo sát địa hình – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020); Khảo sát địa hình: Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (cầu): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (nghĩa trang, công viên, cấp, thoát nước): Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/3/2029).

62. Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Phúc Khang

- Địa chỉ: A5-61 Khu phố A, phường Thanh Hải, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Nguyễn Huy Lương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DD-CN - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/01/2020).

63. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lê

- Địa chỉ: 111 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Nguyễn Văn Lai - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/11/2022).

64. Công ty TNHH Thương mại  Xây lắp Thành Phát

- Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

- Người đại diện: ông Võ Thanh Liêm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/8/2020); Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/01/2021).

65. Công ty TNHH Xây dựng Sinh Hòa

- Địa chỉ: Thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/3/2021); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/01/2020).

66. Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Tiến Phát

- Địa chỉ: 207 Trần Quang Diệu, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: ông Lục Tiên Phong - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/9/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp thoát nước) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/6/2016); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (san nền, cấp thoát nước) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/4/2019); Khảo sát địa hình – Hạng II; Thiết kế công trình dân dụng – Hạng III; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng II; Thiết kế công trình Thủy lợi  – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/01/2029).

67. Công ty TNHH Xây dựng Hưng Toàn Thắng

- Địa chỉ: Số 776 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: bà Đặng Thị Kim Liên - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/12/2019).

68. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Kiến Trúc Biển

- Địa chỉ: C64 KDC Hùng Vương 2A, phường Phú Hài, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Phan Trung Nghĩa - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD-CN - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/02/2019).

69. Công ty TNHH Xây dựng Thành Công

- Địa chỉ: Số C17 – 18 Lê Duẩn, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông Lê Quang Lộc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/01/2021).

70. Công ty Cổ phần công trình giao thông Bình Thuận

- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Đức Long, Phan Thiết

- Người đại diện: ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/7/2022).

71. Công ty TNHH Xây dựng Doãn Ly

- Địa chỉ: Xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: ông Lê Doãn Ly - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2021); Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước -  hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021); Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu đường - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/8/2021); Thi công xây dựng công trình thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021).

72. Công ty TNHH Công Thành

- Địa chỉ: A22 Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Trần Thăng Long - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DD-CN - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/02/2020).

73. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng STC

- Địa chỉ: Số 45 Bùi Thị Xuân, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: ông Đỗ Thái Sinh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/01/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình DD - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/02/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/01/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/8/2018); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (cấp thoát nước) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/9/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường bộ)- Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/9/2020); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2018).

74. Công ty TNHH Cao Hùng

- Địa chỉ: 397B/3 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Bùi Ngọc Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019).

75. Công ty TNHH Điện Tân Phát

- Địa chỉ: Thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Phan Thanh Trung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và TBA – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/3/2019); Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và TBA – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/3/2019); Thi công lắp đặt thiết bị điện công trình DD-CN – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/3/2019); Thi công xây dựng công trình đường dây và TBA – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/3/2019).

76. Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Đồng Tâm

- Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân An, thị xã Lagi

- Người đại diện: ông Đoàn Văn Bình - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/6/2018); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/9/2019).

77. Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Phương Nam

- Địa chỉ: 166 Nguyễn Hội, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Phan Thế Dũng  - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/4/2023).

78. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vina Mekong - Chi nhánh 1

- Địa chỉ: 70, đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông Ung Ngọc Hải - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/2/2021); Khảo sát địa chất xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/5/2022); Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/12/2019); Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật - Cấp thoát nước (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019); Thiết kế xây dựng Điện công trình Hạ tầng kỹ thuật (hạng III); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hạng II): (thời gian có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ban hành quyết định).

79. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mạnh Khang

- Địa chỉ: 118, Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: ông Đoàn Xuân Ngọc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát công trình DD (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/7/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/01/2019).

80. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Gia

- Địa chỉ: J45 Khu Thương mại dịch vụ Hàm Thắng, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: bà Trần Thị Thanh Thanh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/01/2019).

81. Công ty TNHH Nam Việt

- Địa chỉ: 115 Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, Phan Thiết

- Người đại diện: bà Trần Thị Ngọc Dung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/11/2028).

82. Công ty TNHH Xây lắp số 2

- Địa chỉ: Số 5, đường Phó Đức Chính, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: ông Trần Văn Tú - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở xuống) - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/7/2022).

83. Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Trang trí nội thất Hữu Nam

- Địa chỉ: 56 Quang Trung, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

- Người đại diện: Ông Nguyễn Hữu Nam - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/4/2020); Thi công xây dựng  công trình cầu, đường (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/3/2019); Thi công xây dựng công trình HTKT (CTN - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/11/2021); Thi công xây dựng công trình năng lượng (Đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/12/2022).

84. Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thái Dương

- Địa chỉ: Số 46 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh

- Người đại diện: Ông. Phạm Văn Thưởng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/8/2021); Thi công xây dựng công trình cầu đường (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2021).

85. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Góc Nhà Việt

- Địa chỉ: Z5, KDC Đông Xuân An, phường Xuan An, Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Trương Thị Hoa Hậu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/12/2019).

86. Ban QLDA ĐTXD huyện Tánh Linh

- Địa chỉ: thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông. Bùi Văn Tạo - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát công trình DDCN (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019).

87. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông

- Địa chỉ: 1C/17 Đường Trần Lê, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông. Hồ Văn Nhựt - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/11/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/11/2019).

88. Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Kiến Việt

- Địa chỉ: N25 KDC TTTM Bắc Phan Thiết, phường Xuân An, Phan Thiết

- Người đại diện: Ông. Lê Nhật Quang - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2019); Thi công xây dựng công trình HTKT (Cấp thoát nước – hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/5/2019); Thi công công trình Giao thông (cầu, đường – hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/8/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường - hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/8/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/8/2018).

89. Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại Minh Hùng BT

- Địa chỉ: Số 113 Mậu Thân, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông. Trần Minh Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/12/2018).

90. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Thuận Thành

- Địa chỉ: 57 Phan Trung, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Giang - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2021); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2021); Quản lý dự án - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/01/2023).

91. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & QLDA Lê Gia

- Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Ông Lê Trọng Huấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/7/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/10/2028).

92. Công ty TNHH Đức Nhân Tâm

- Địa chỉ: Số 355 ĐT 766, xã Đức Chính, huyện Đức Linh

- Người đại diện: Ông Võ Đức Dũng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018.

93. Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư xây dựng Đắc Thịnh

- Địa chỉ: Thôn Bình Lâm, xã Hồng Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Quốc Trường - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/02/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/01/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/02/2021).

94. Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng Trường Phú

- Địa chỉ: Số 412/1 Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi

- Người đại diện: Ông Tôn Thất Tin - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/4/2023); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/7/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/4/2020); Khảo sát địa chất công trình – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020).

95. Công ty TNHH Thương mại xây dựng Sông Mã

- Địa chỉ: 70 Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Đỗ Xuân Chung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2020.

96. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Phan Thiết

- Địa chỉ: Số 310 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Đỗ Minh Trí - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý dự án công trình DD-CN, HTKT, giao thông - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/02/2023); Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN, HTKT (san nền, cấp thoát nước) - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/11/2022); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2018).

97. Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận

- Địa chỉ: Số 332 Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Anh Quốc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), thủy lợi – Hạng III:  (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/01/2029).

98. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Hoàng Huy

- Địa chỉ: Khu phố 9, TT Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Huỳnh Văn Kiệt - Giám đốc

- Điện thoại: 0252 6292629

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/02/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/7/2020); Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/6/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Giao thông (đường bộ) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/7/2020).

99. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Gia Thịnh

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Hà Thanh Vương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/12/2018); Khảo sát địa chất công trình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/9/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình HTKT (cấp thoát nước) (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021).

100. Ban QLDA ĐTXD huyện Hàm Thuận Nam

- Địa chỉ: Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

- Người đại diện: Ông Lê Thế Trung Kiên - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát công trình DD (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/7/2019); Giám sát công trình giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/12/2019); Quản lý dự án công trình Dân dụng (Hạng II) và công trình Giao thông (cầu đường bộ và đường bộ - Hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/10/2028).

101. Trung tâm khuyến công Bình Thuận

- Địa chỉ: T32, Khu dân cư Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trịnh Trầm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình Năng lượng (đường dây, trạm biến áp đến 35KV) và Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/9/2018); Giám sát thi công công trình  Năng lượng (đường dây và trạm biến áp đến 35KV  - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/12/2018).

102. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Mô Hình Việt

- Địa chỉ: M40, KDC Đông Xuân An, Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lê Thanh Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Lập Quy hoạch xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/5/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/9/2018); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/12/2019); Thi công công trình DD (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/7/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/7/2020); Khảo sát địa hình (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021); Khảo sát địa chất công trình (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/7/2021).

103. Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phát

- Địa chỉ: K 53 Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh, Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Phạm Trường Nhã - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DD (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021).

104. Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc ARC

- Địa chỉ: Số 6 - 8 Trương Hán Siêu, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Thành - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình xây dựng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/01/2020); Khảo sát địa chất xây dựng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DDCN (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2020); Lập Quy hoạch xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/02/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/02/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DDCN (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2020); Lập Quy hoạch xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/02/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/02/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (Cấp thoát nước - hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/12/2019).

105. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Trường Nam

- Địa chỉ: A6-7 Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài, Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Luận - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/01/2023); Khảo sát địa chất công trình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/3/2020); Khảo sát địa hình công trình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/3/2020); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/3/2020); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/01/2023); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT ( cấp thoát nước - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/02/2021); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/7/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/11/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/7/2020).

106. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Anh Nguyễn

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Kiếm Anh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DD (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2021); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/9/2019).

107. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Thành Bình Thuận

- Địa chỉ: KDC Hoàng Diệu 1, Khu phố 6, phường Tân An, thị xã La Gi

- Người đại diện: Ông Trần Phước Trọng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/9/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/8/2018); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/11/2018); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019).

108. Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Hoàng Long

- Địa chỉ: Số 224/12 Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Tiến Lãm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/01/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/8/2020); Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/8/2020.

109. Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Long Phát

- Địa chỉ: C22 Lương Thế Vinh, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Tường Long - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/5/2020); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/02/2021); Thi công xây dựng công trình thủy lợi (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/02/2021); Thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/12/2021); Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021).

110. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Nguyễn Hoàng

- Địa chỉ: Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/8/2020).

111. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Phú Việt

- Địa chỉ: Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Công Tâm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2021).

112. Công ty TNHH Xây lắp Phạm Đình

- Địa chỉ: xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Phạm Đình Trường - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/10/2020); Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng)  - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021); Thi công, lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/01/2020).

113. Công ty TNHH Xây dựng Thiên Hải

- Địa chỉ: Khu phố Lạc Hóa 2, thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh

- Người đại diện: Bà Trương Thị Lệ Cúc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Năng lượng (đường dây và trạm biến áp ) - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019).

114. Doanh nghiệp Tư nhân Gia Huy 

- Địa chỉ: khu phố 1, thị trấn Võ Xu, Đức Linh

- Người đại diện: Ông Phạm Ngọc Sự - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/8/2021).

 

115. Công ty Cổ phần xây dựng Hưng Đông Dương

- Địa chỉ: I56-I57 KDC Đông Xuân An, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/3/2019); Thi công xây dựng công trình HTKT (thoát nước) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/8/2019); Thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/4/2023).

116. Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Bút Kiến

- Địa chỉ: 112 Lâm Đình Trúc, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trần Phương Duy - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/01/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/02/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/02/2021); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD-CN – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát nước, cơ sở xử lý CTR thông thường, trạm thu phát sóng, nghĩa trang, chiếu sáng công cộng) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/02/2021).

117. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phú

- Địa chỉ: Số 31 Đường ĐT 720, xã Gia An, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông Võ Lâm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/11/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/01/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/11/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu) – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/3/2020); Thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/4/2020); Lập quy hoạch xây dựng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/01/2020).

118. Công ty TNHH Xây dựng Trần Nguyên

- Địa chỉ: BC 25 KDC Hùng Vương, phường Phú Hài, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trần Minh Nhân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/02/2020).

119. Công ty TNHH Xây dựng Phúc Tiến

- Địa chỉ: Z38 KDC Đông Xuân An, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Lê Thị Phúc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/01/2021); Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/10/2020); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/10/2020); Thi công xây dựng công trình thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/10/2020).

120. Công ty TNHH Đình Khoa

- Địa chỉ: Xóm 3, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong

- Người đại diện: Ông Đỗ Chí Tôn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 07/02/2023); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2021); Thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây và TBA) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/02/2021); Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021).

121. Công ty TNHH Thiết kế Tân Hưng Long

- Địa chỉ: 315 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Trần Thị Hiếu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế lắp đặt hệ thống, thiết bị điện công trình đường dây và TBA  – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/01/2020); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (chiếu sáng công cộng) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/02/2021); Giám sát công tác lắp đặt hệ thống, thiết bị điện công trình đường dây và TBA – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/01/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (chiếu sáng công cộng) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/01/2021).

122. Công ty Cổ phần tư vấn và QLDA Việt Long

- Địa chỉ: Số 19 Khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Phạm Quốc Trường - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa chất – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/6/2020); Khảo sát địa hình – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/10/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/10/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/01/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2020); Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/02/2020); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/02/2020); Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/01/2029).

123. Công ty TNHH Thiết kế Kiến Phan

- Địa chỉ: 315 188 Trương Hán Siêu, khu phố 14, phường Phú Thủy, Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Vũ Trung Hiếu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/5/2020); Lập quy hoạch xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/01/2020.

124. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phan Huỳnh

- Địa chỉ: Số 171, đường ĐT 766 xã Đức Chính, huyện Đức Linh

- Người đại diện: Ông Phan Chí - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018).

125. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Trang trí nội thất Phong Cách Việt

- Địa chỉ: A 56 - 57 Hùng Vương, phường Phú Thủy, Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trương Anh Quốc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/02/2020).

126. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

- Địa chỉ: Số 61, đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lý Hữu Phước - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước -  hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/4/2020); Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023); Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/4/2020).

127. Công ty TNHH Kiểm định - Tư vấn Xây dựng Nam Thịnh

- Địa chỉ: Khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Tùng Đoan - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 5/2022).

128. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đặng Tiến

- Địa chỉ: 401 Trần Quang Diệu, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Lê Thị Minh Hà - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/5/2020).

129. Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận

- Địa chỉ: 127 Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lơi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023); Quản lý dự án công trình thủy lọi – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2023).

130. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Phương Nguyễn

- Địa chỉ: Khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/01/2019); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/4/2019); Khảo sát địa chất – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/12/2018).

131. Công ty TNHH Xây lắp Toàn Thắng

- Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

- Người đại diện: Ông Nguyễn Trương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/12/2019).

132. Công ty Cổ phần Nam Bình

- Địa chỉ: A3 KDC Bến Lội, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/9/2019).

133. Ban QLDA ĐTXD thị xã La Gi

- Địa chỉ: 26 Hoàng Diệu, thị xã La Gi

- Người đại diện: Ông Cao Mạnh Khởi - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý dự án công trình DD, HTKT- Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023).

134. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Quang - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2023).

135. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng An Thịnh Phan Thiết

- Địa chỉ: N 39 Trung tâm Thương mại Bắc Phan Thiết, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trương Thanh Thuy - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 01/12/2020).

136. Công ty Cổ phần Hải Uyên

- Địa chỉ: P10, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, san nền, công viên, cây xanh - hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/8/2020); Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2020); Thi công xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/5/2020); Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng - hạng II); (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/11/2028) Thi công xây dựng công trình Năng lượng (đường dây và trạm biến áp - hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/11/2028).

137. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Phát

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Đậu Đình Lâm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 07/9/2020).

138. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kiến Gia An

- Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Nguyễn Thanh Thùy Dung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp thoát nước, nghĩa trang, chiếu sáng công cộng - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2020).

139. Công ty TNHH TM-DV Xây lắp điện Quốc Hùng

- Địa chỉ: thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Nguyễn Thu Hương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng  công trình Năng lượng (đường dây và trạm biến áp hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/11/2020).

140. Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Xây dựng Toàn Thịnh Phát

- Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Công Trứ, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Đồng Phước Minh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/3/2019); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (Cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng và xử lý chất thải rắn - hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/11/2028); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Giao thông (đường bộ - hạng II); Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng (hạng II): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/11/2028).

141. Công ty TNHH Xây lắp Thiên Anh

- Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân

- Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Nhật - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng (Hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/6/2021).

142. Công ty TNHH TM-DV Thiên Vương

- Địa chỉ: Đường Phạm Hồng Thái, phường Tân An, thị xã La Gi

- Người đại diện: Ông Trần Quốc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng  công trình Dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/01/2021); Thi công xây dựng  công trình Giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/7/2020).

143. Công ty TNHH Xây dựng Vinaly

- Địa chỉ: Số 140 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông Trần Trúc Ly - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng  công trình Giao thông (đường bộ - hạng III); Thi công xây dựng  công trình Thủy lợi (hạng III)

 (thời gian có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ban hành quyết định).

144. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hải Linh

- Địa chỉ: 153 Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trần Văn Hải - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước), Năng lượng (đường dây và trạm biến áp) - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/10/2028); Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Năng lượng (đường dây và trạm biến áp) - hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/10/2028).

145. Công ty TNHH Thành Sơn Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 35 Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thái Châu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023); Thi công xây dựng công trình giao thông  (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023).

146. Ban QLDA ĐTXD huyện Hàm Tân

- Địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

- Người đại diện: Ông Nguyễn Cao Trí - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý dự án công trình DD, HTKT, giao thông, thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023).

147. Công ty TNHH Đông Triều

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

- Người đại diện: Ông Bùi Phụng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2020); Thi công xây dựng công trình thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021).

148. Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Uy

- Địa chỉ: Khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

- Người đại diện: Ông Bùi Văn Hoàng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/4/2021).

149. Công ty TNHH Xây dựng Sanh Nhân

- Địa chỉ: 65 Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Ông Huỳnh Khắc Côi - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/10/2020).

150. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và  Xây dựng Thành Cường

- Địa chỉ: 35 Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Tấn Cường - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD-CN - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/8/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/01/2021).

151. Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tự Cường

- Địa chỉ: 268 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trần Phước Viên - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 23/10/2020); Thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2023).

152. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Vạn Đức

- Địa chỉ: 7/17 Nguyễn Trãi,  phường Bình Hưng, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lê Hoàng Chương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/9/2022); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/5/2023); Khảo sát địa hình – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2023); Khảo sát địa chất – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/6/2020); Quản lý dự án công trình dân dụng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2023); Quản lý chi phí đầu tư xây dựng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/5/2023).

 

153. Ban QLDA ĐTXD huyện Tuy Phong

- Địa chỉ: Đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

- Người đại diện: Ông Võ Đức Thuấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/11/2019).

154. Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tiến Lộc

- Địa chỉ: F6 Lê Đại Hành, phường Phú Hài, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/7/2022).

155. Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Nam

- Địa chỉ: Khu phố Lương Đồng, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Ông Phan Đình Thức - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/4/2019); Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng công cộng) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2020); Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/9/2020); Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/6/2021); Thi công xây dựng công trình thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/12/2019).

156. Công ty TNHH Tư vấn Triều Dương

- Địa chỉ: Khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lương Văn Trăm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình công trình (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/10/2028).

157. Công ty TNHH Xây dựng Đại Long

- Địa chỉ: Lô 43, đường A6, KDC Văn Thánh, Phú Tài, Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước - hạng III); Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước - hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/10/2028).

158. Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế Song Bình

- Địa chỉ: 425B Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Chu Thị Hương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DDCN (hạng III); Thi công xây dựng công trình DDCN (hạng III); Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ - hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/11/2028); Lập quy hoạch xây dựng (hạng III); Giám sát thi công công trình Giao thông (đường bộ) - hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/112/2028).

159. Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Việt Anh

- Địa chỉ: Thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Anh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng (hạng III); Giám sát thi công công trình Dân dụng (hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/11/2028).

160. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Viễn Đông

- Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

- Người đại diện: Ông Trần Đức Toản - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (đường bộ) - hạng III; Quản lý dự án công trình Dân dụng, Giao thông (đường bộ) - hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng (hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/11/2028).

161. Công ty TNHH Hiệp Hưng

- Địa chỉ: Số 69, Tuyên Quang, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lê Văn Hiệp - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa chất, địa hình công trình (hạng II); Giám sát thi công công trình Dân dụng (hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 15/11/2028).

162. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Kiểm định thiết bị Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 38 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Duy - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – hạng II); Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi – Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/10/2028).

163. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Phú Mỹ Bình Thuận

- Địa chỉ: A3-14 Văn Thánh 3, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Huỳnh Thiện Tâm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III; Khảo sát địa hình – Hạng III; Khảo sát địa chất – Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2028).

164. Công ty Cổ phần Bảo Sơn - MS

- Địa chỉ: Số 215/9 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Đỗ Minh Sơn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 09/11/2028).

165. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú

- Địa chỉ: Lô H4 Trung tâm Thương mại Bắc Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Bùi Khắc Sơn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Giao thông (Cầu, đường bộ - hạng III); Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ - hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/12/2028).

166. Công ty TNHH Tư vấn Long Phụng

- Địa chỉ: Lô H4 Trung tâm Thương mại Bắc Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Biều Hữu Thiện - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình năng lượng (đường dây và TBA)  - Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (chiếu sáng công cộng)  - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 07/12/2028).

167. Công ty TNHH A và TD Bình Thuận

- Địa chỉ: Lô R2 KDC Văn Thánh 2, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trần Xuân Nguyên - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DD (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/12/2028).

168. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng và Thương mại Kiến Trúc Xanh

- Địa chỉ: Số 42, Lâm Đình Trúc, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa chất, địa hình công trình (hạng II); Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước - hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/12/2028); Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/01/2029).

169. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Phong

- Địa chỉ: Xóm 4, thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông Nguyễn Nhật Tân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng (hạng III); Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng (hạng III) (Cấp thoát nước - hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/12/2028).

170. Viện Quy hoạch xây dựng Bình Thuận

- Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Phạm Thành Bắc - Phó Viện trưởng

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình HTKT(san nền, cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng) - hạng II; Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) - Hạng II; Lập quy hoạch xây dựng (Hạng II): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/01/2029).

171. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại SiVa

- Địa chỉ: xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Tiến - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng  công trình Dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/02/2020); Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/6/2021); Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, san nền và công viên - hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021).

172. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vinh Hưng

- Địa chỉ: Số B1/74 Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Đỗ Vĩnh Thương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình - Hạng III :(thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/8/2021); Khảo sát địa chất - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/01/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/8/2020); Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp thoát nước) - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/01/2021); Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2021); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/01/2021); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình HTKT (cấp thoát nước) - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/01/2021); Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông (đường bộ) - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/01/2021).

Ban Biên tập Website
Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1917
  • Trong tuần: 15 636
  • Tháng hiện tại: 55 539
  • Tổng lượt truy cập: 1243358
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang