Năm 2019
Lượt xem: 3155

1. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Bích Ngọc

- Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong

- Người đại diện: Ông Mai Văn Viên - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ - hạng III); Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ - hạng III): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/01/2029).

 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Qúy

- Địa chỉ: Thôn Qúy Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Qúy

- Người đại diện: Ông Đỗ Văn Trung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Thủy lợi - hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/01/2029).

 3. Hợp tác xã xây lắp Hàm Thuận

- Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (đường bộ) - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/01/2029).

 4. Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Hán

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông Lê Ngọc Hán - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: TThi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/3/2029).

 5. Ban Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ vận tải Bách Khương

- Địa chỉ: Số 492/8 Khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Lê Tứ Khương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DD-CN – Hạng III; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/01/2029).

6. Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Bình Thuận

- Địa chỉ: 198 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trương Anh Tuấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình DD-CN: Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng II; Thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng II; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước, chiếu sáng công cộng): Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/3/2029).

7. Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận

- Địa chỉ: Số 332 Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Anh Quốc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), thủy lợi – Hạng III:  (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 30/01/2029).

8. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đông Nam

- Địa chỉ: 85 Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lê Thanh Sự - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình: Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (cầu): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (nghĩa trang, công viên, cấp, thoát nước): Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/3/2029).

9. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Không Gian

- Địa chỉ: 116/5B Tuyên Quang, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Duy - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Lập quy hoạch xây dựng - Hạng III; Thiết kế công trình DD-CN – Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (Cấp, thoát nước) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/10/2028); Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/01/2029).

 10. Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 120 Trần Quý Cáp, phường Đức Long, TP. Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Phạm Cao Lương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/02/2029); Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp phát triển nông thôn (Thủy lợi) - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/9/2029).

11. Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư xây dựng Thăng Long 

- Địa chỉ: Số A46 Hùng Vương, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Ngô Quang Dũng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Lập quy hoạch xây dựng: Hạng II; Thiết kế công trình DD-CN: Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (cầu): Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (Cấp, thoát nước, cơ sở xử lý CTR thông thường, hệ thống chiếu  sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang, bãi đỗ xe): Hạng II; Thiết kế công trình thủy lợi: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước): Hạng III; Thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng II; Thi công xây dựng công trình HTKT (Cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng): Hạng II; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II; Khảo sát địa hình: Hạng II; Khảo sát địa chất: Hạng II  (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/3/2029); Thiết kế công trình năng lượng (đường dây và TBA): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây và TBA):Hạng III; Thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây và TBA): Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2029).

12. Công ty TNHH Xây dựng Thanh Toàn 

- Địa chỉ: Khu phố 6, đường Phạm Hồng Thái, phường Tân An, thị xã La Gi

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III;  Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/02/2029); Thi công xây dựng công trình thủy lợi: Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/3/2029).

13. Công ty Cổ phần Trường Long

- Địa chỉ: Số 118 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Bà Phạm Thị Thu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng: Hạng II; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II; Khảo sát địa hình: Hạng II; Khảo sát địa chất: Hạng II; (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/3/2029).

14. Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Tiến Phát

- Địa chỉ: 207 Trần Quang Diệu, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Lục Tiên Phong - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình – Hạng II; Thiết kế công trình dân dụng – Hạng III; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát nước) - Hạng II; Thiết kế công trình Thủy lợi  – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/01/2029).

15. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Mạnh Khang

- Địa chỉ: 118 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông Đoàn Xuân Ngọc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp: Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/03/2029).

16. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Hải Đăng

- Địa chỉ: Số B30, Lương Thế Vinh, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Mai Sỹ Tú - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình - Hạng II; Thiết kế công trình Dân dụng Công nghiệp - Hạng II; Thiết kế công trình Thủy lợi - Hạng II; Thiết kế công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng II; Tư vấn Quản lý dự án công trình Dân dụng - Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/03/2029); Khảo sát địa chất công trình - Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 06/5/2029).

17. Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 347 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: ông Nguyễn Văn Ty – Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng:  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng (hạng II); Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp (hạng II): (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/01/2029); Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng: Hạng I (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/01/2029); Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (hạng II); Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi (hạng II); Thiết kế công trình HTKT (Cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên và nghĩa trang) - Hạng II; Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng II: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/03/2029); Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật [Cấp, thoát nước, công viên, cây xanh, công trình chiếu sáng công cộng, nghĩa trang, công trình thông tin - truyền thông (cột thông tin, công trình thu phát sóng)]: Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (công trình cầu, đường bộ): Hạng III; Thiết kế công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình thủy lợi): Hạng III; Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình và địa chất công trình): Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/9/2030)

18. Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Kiến Việt

- Địa chỉ:N25 Khu dân cư Trung tâm Thương mại Bắc Phan Thiết, thành phố Phan Thiết 

- Người đại diện: Ông Lê Nhật Quang – Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng II; Thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng II; Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) - Hạng III; Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng - Hạng II: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/4/2029).

19. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia

- Địa chỉ: Số 39 Trần Quang Diệu, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Vũ Ngọc Tuân – Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (Hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/4/2029).

20. Công ty TNHH Kiến Tạo

- Địa chỉ: I 24 KDC Đông Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Hồ Viết Thịnh – Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Lập quy hoạch xây dựng (Hạng III); Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp (Hạng III); Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp (Hạng III); Thi công xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp (Hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/4/2029); Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi (Hạng III); Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ - Hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/6/2029).

21. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Ông Nguyễn Mậu Hầu - Phó Giám đốc phụ trách

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Tư vấn Quản lý dự án công trình Dân dụng - Hạng III; Tư vấn Quản lý dự án công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/4/2029).

22. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Tân Gia Hiếu

- Địa chỉ: số 155 đường 19/4 phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Phan Ngọc Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III;Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) - Hạng (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/4/2029).

23. Công ty TNHH Thiết kế Kiến Phan

- Địa chỉ: 188 Trương Hán Siêu, khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Vũ Trung Hiếu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Tư vấn Lập quy hoạch xây dựng - Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/4/2029).

24. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Ngô Hy

- Địa chỉ: B2 Khu tập thể Công an, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Ngô Hữu Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Lập quy hoạch xây dựng: Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2029).

25. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Địa chỉ: Số 02 Mậu Thân, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Phan Dương Cường - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình DD-CN: Hạng II; Thiết kế công trình HTKT (Cấp, thoát nước): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: Hạng II. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/3/2029).

26. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh

- Địa chỉ: 546 Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

- Người đại diện: Ông Nguyễn Đình Tuân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý dự án công trình dân dụng – Hạng III; Quản lý dự án công trình thủy lợi – Hạng III; Quản lý dự án công trình giao thông – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng –  Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi –  Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/4/2029).

27. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh

- Địa chỉ: 546 Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

- Người đại diện: Ông Nguyễn Đình Tuân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý dự án công trình dân dụng – Hạng III; Quản lý dự án công trình thủy lợi – Hạng III; Quản lý dự án công trình giao thông – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng –  Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi –  Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/4/2029).

28. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc

- Địa chỉ: Khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Lê Minh Tiến - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý dự án công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ) – Hạng II; Quản lý dự án công trình thủy lợi, HTKT – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) – Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/3/2029).

29. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong

- Địa chỉ: Đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

- Người đại diện: Ông Võ Đức Thuấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Quản lý dự án công trình giao thông: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 26/3/2029).

30. Công ty TNHH Cao Hùng

- Địa chỉ: 397B/3 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Bùi Ngọc Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/3/2029).

31. Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Cường Thịnh

- Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Lê Doãn Thọ - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/4/2029).

32. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Phát

- Địa chỉ: 68 Thống Nhất, phường Phước Hội, thị xã La Gi

- Người đại diện: Ông Bùi Sĩ Quyết - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/4/2029).

33. Công ty TNHH Điện Tân Phát

- Địa chỉ: Thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Phan Thanh Trung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình năng lượng (đường dây và TBA): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây và TBA): Hạng III; Thi công lắp đặt thiết bị điện công trình DD-CN: Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/4/2029).

34. Công ty TNHH Kiến trúc – Xây dựng Gia Long

- Địa chỉ: Khu phố Lạc Hóa 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông Huỳnh Thiên Vũ - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng – Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Thiết kế công trình thủy lợi – Hạng III; Lập quy hoạch xây dựng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/3/2029).

35. Công ty TNHH Xây dựng Hà Đô

- Địa chỉ: 73 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Hà Huy Huấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/3/2029).

36. Công ty TNHH Xây lắp Nam Thịnh

- Địa chỉ: 157B Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Bà Phạm Thị Hồng Thu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng III; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III; Thi công xây dựng công trình thủy lợi: Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 27/3/2029).

37. Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Nam Tiến

- Địa chỉ: 25 Đặng Văn Lãnh, phường Phú Tài, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Võ Ngọc Tiến - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 14/4/2029).

 

38. Công ty TNHH Xây dựng Phúc Tiến

- Địa chỉ: Z38 KDC Đông Xuân An, phường Xuân An, TP. Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Lê Thị Phúc - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu): Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 08/4/2029).

39. Công ty CP Thiết kế xây dựng thương mại Trường Thành

- Địa chỉ: D1 KDC Kênh Bàu, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lê Thúc Thuần - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa chất: Hạng II; Thiết kế công trình DD-CN: Hạng III;  Thiết kế công trình HTKT (hệ thống chiếu sáng công cộng): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN: Hạng III; Lập quy hoạch xây dựng – Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/3/2029).

40. Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Kiến Trúc Biển

- Địa chỉ: C64 KDC Hùng Vương 2A, phường Phú Hài, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Phan Trung Nghĩa - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình DD-CN: Hạng III; Lập quy hoạch xây dựng: Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/4/2029).

41. Công ty TNHH Tư vấn và kiểm định xây dựng Hoàng Anh

- Địa chỉ: 238-240 Trần Quang Diệu, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Đức An - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II; Giám sát thi công xây dựng xây dựng công trình giao thông (cầu): Hạng III; Khảo sát địa hình: Hạng II; Khảo sát địa chất: Hạng II (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/5/2029).

42. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Đạt Bình Thuận

- Địa chỉ: Khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

- Người đại diện: Ông Lê Văn Thái - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III; Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2029).

43. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hải Long Việt

- Địa chỉ: Khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Ông Lê Ngọc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/5/2029).

44. Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Góc Nhìn Mới

- Địa chỉ: B34, Lê Đại Hành, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Nguyễn Ga Lê - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng (hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 21/6/2029).

45. Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ

- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Thông, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông Lê Phước Dũng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/6/2029).

46. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Trường Nam

- Địa chỉ: A6 -7 Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài, Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Luận - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Khảo sát địa chất công trình (Hạng II); Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng (Hạng II); Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Hạng III); Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi (Hạng III); Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ - Hạng III); Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/6/2029).

47. Công ty TNHH TM - DV - SX Thiết kế Xây dựng Nhà đất Lại An

- Địa chỉ: Thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Công Thơ - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III

 (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 04/7/2029).

 48. Công ty TNHH Thiết kế Thi công và Trang trí nội thất SunShine

- Địa chỉ: Thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Mai Sĩ Tài - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III; Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/6/2029).

49. Công ty TNHH Xây dựng Quốc Trung

- Địa chỉ: 36 Tôn Đản, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng:  Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/6/2029).

50. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết

- Địa chỉ: Số 310 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Đỗ Minh Trí - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng:  Quản lý dự án công trình dân dụng, HTKT (cấp, thoát nước, chiếu sáng công cộng, nghĩa trang, công trình thu phát sóng) – Hạng II; Quản lý dự án công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, HTKT (cấp, thoát nước)  – Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (chiếu sáng công cộng) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 28/5/2029).

51. Công ty TNHH Đầu tư - Tư vấn thiết kế - Xây dựng Cường Phát

- Địa chỉ: Lô 6/9A Khu Công nghiệp Phan Thiết 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Trần Đức Tuấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng:  Thiết kế công trình dân dụng – Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng II; Lập quy hoạch xây dựng – Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/6/2029).

52. Công ty TNHH TM DV Thiết kế và Xây dựng Quốc Minh

- Địa chỉ: Khu phố 4, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng:  Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/4/2029).

 53. Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ xây dựng Trường Phú

- Địa chỉ: 412/1 Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi

- Người đại diện: Ông Tôn Thất Tin - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng: Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Khảo sát địa hình: Hạng II; Khảo sát địa chất: Hạng II. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2029).

54. Công ty TNHH Xây lắp Trường An

- Địa chỉ: Số 259 đường 19/4, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Phạm Công Thừa - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng:  Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III; Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước): Hạng III; Thi công xây dựng công trình thủy lợi: Hạng II. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/6/2029).

55. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trần Đạt DIC

- Địa chỉ: Thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Trần Bá Tuyến - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng:  Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/5/2029).

56. Công ty TNHH Thái Thịnh Bình Thuận

- Địa chỉ: 321/15 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Quang Anh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng – Hạng III; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ); Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III; Quản lý dự án công trình dân dụng, giao thông (đường bộ) – Hạng III; Khảo sát địa chất công trình: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/6/2029).

57. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ vận tải Nguyễn Hoàng

- Địa chỉ: Tổ 4, thôn Hồng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/6/2029).

58. Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa

- Địa chỉ: 30 Võ Chí Công, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Tùng Lân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng: Hạng II; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước, công viên, bãi rác, cột thông tin): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/6/2029).

59. Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Minh Hùng BT

- Địa chỉ: 113 Mậu Thân, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trần Minh Hùng - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/5/2029).

60. Công ty TNHH Tổng hợp Liên Sơn

- Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Lê Văn Lâm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Thi công xây dựng công trình thủy lợi: Hạng III; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/6/2029).

61. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng & QLDA Lê Gia

- Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Ông Lê Trọng Huấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/6/2029).

62. Công ty TNHH Kiến trúc Huỳnh Gia

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Huỳnh Thanh Hải - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi – Hạng III; Thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2029).

63. Công ty TNHH SX-TM VLXD Hưng Thịnh

- Địa chỉ: Thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Bà Bùi Thị Minh Tâm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/6/2029).

64. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ HB

- Địa chỉ: Số 81/1 Võ văn tần, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Người đại diện: Ông Dương Văn Phú - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III; Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) – Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi – Hạng III; Thi công xây dựng công trình dân dụng – Hạng III; Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) – Hạng III; Thi công xây dựng công trình thủy lợi – Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 17/5/2029); Thiết kế công trình dân dụng – Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/6/2029).

65. Công ty TNHH Xây dựng An Thuận

- Địa chỉ: Số Khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong

- Người đại diện: Ông Hàng Văn Tú - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/7/2029).

66. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Đăng

- Địa chỉ: N31-N32 KDC Nguyễn Thái Học, P. Tân An, thị xã La Gi

- Người đại diện: Ông Tạ Văn Giang - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp): Hạng II. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/7/2029).

67. Công ty TNHH Giáo dục & Đầu tư Hòa Thắng

- Địa chỉ: 19 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lưu Thăng Long - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 02/7/2029).

68. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bách Triều

- Địa chỉ: Hẻm 190 Thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Đỗ Bách Triều - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) - Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/7/2029).

69. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Phong

- Địa chỉ: Thôn Phú Thuận, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

- Người đại diện: Ông Nguyễn Nhật Tân - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/7/2029).

70. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Thắng

- Địa chỉ: Số 5 Lương Đình Của, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Lý Công Trí - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi - Hạng III; Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III; Tư vấn quản lý dự án công trình Thủy lợi - Hạng III; Tư vấn quản lý dự án công trình Giao thông (đường bộ) - Hạng I (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/7/2029).

71. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Nam

- Địa chỉ: Số 30 đường Trần Phú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

- Người đại diện: Ông Lê Thế Trung Kiên - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng (Hạng II); Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ - Hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 16/7/2029).

72. Công ty TNHH Kiến trúc Nam Phương

- Địa chỉ: 11A Ngô Thì Nhậm, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/7/2029).

73. Công ty TNHH Xây dựng Phương Hoa

- Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Bùi Minh Phương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 22/7/2029).

74. Công ty TNHH Tổng hợp Minh Châu

- Địa chỉ: Lô B4/4 Khu Bến Lội – Lại An, thôn Thắng Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Thi công xây dựng công trình HTKT (hệ thống cấp, thoát nước): Hạng II; Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III; Thi công xây dựng công trình thủy lợi: Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 25/7/2029).

75. Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn - Xây lắp Nam Việt

- Địa chỉ: A2 - 43 Đường Hiền Vương, khu phố E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.

- Người đại diện: Ông Bùi Đức Lãm - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi: Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/8/2029).

76. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bắc Xuân An

- Địa chỉ: N25 KDC TTTM Bắc Phan Thiết, phường Xuân An, TP Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III; Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/8/2029).

77. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vina Mê Kông - Chi nhánh 1

- Địa chỉ: số 70 Tuyên Quang, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Ung Ngọc Hải - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước - Hạng II) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/8/2029).

78. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Ngọc Anh

- Địa chỉ: Số 482, thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Ông Đỗ Văn Vũ - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/8/2029).

79. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vạn Thành

- Địa chỉ: Số 145/4 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trần Vũ Trọng Trí - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 19/8/2029).

80. Công ty TNHH Môi trường Đô thị Công Minh Bình Thuận

- Địa chỉ: Tổ 3, thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III;  Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước, công viên, cây xanh) - Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 05/9/2029).

81. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Kiến Bình

- Địa chỉ: 59 Phan Trung, phường  Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Đinh Huỳnh Tấn - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Tư vấn Lập quy hoạch xây dựng - Hạng II. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 11/9/2029).

82. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Gia Thịnh

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

- Người đại diện: Ông Hà Thanh Vương - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng III; Tư vấn quản lý dự án công trình Dân dụng: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 18/9/2029).

83. Công ty TNHH Đầu tư phát triển điện Tân Thịnh Phát

- Địa chỉ: C1B KTTBV Đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Dương Hoài Phong - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) - Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/10/2029).

84. Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Hưng

- Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

- Người đại diện: Bà Lê Thị Thu Ba - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước) - Hạng III; Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thủy lợi) -Hạng III; Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng II; Thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu)  - Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/10/2029).

85. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng Bảo Thịnh

- Địa chỉ: Số 46 Võ Chí Công, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng (Hạng III); Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng (Hạng III); 

Thi công xây dựng công trình Dân dụng (Hạng III). (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 03/10/2029).

 86. Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Tiến

- Địa chỉ: TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (hạng III) (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 12/5/2020); Thi công xây dựng công trình dân dụng - Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 07/7/2022); Thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước): Hạng III (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 10/5/2019); Thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp nhẹ - hạng III; Khảo sát địa chất công trình - hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 24/10/2029); Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước) - hạng III; Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III; Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước) - Hạng III; Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước) - Hạng III; Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) - Hạng III: (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 13/01/2030).

87. Công ty TNHH Toàn Trường Phát VN

- Địa chỉ: Số 161 Đỗ Hành, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Châu Toàn Khoa

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng IIIGiám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 29/7/2029).

88. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thịnh Phúc

- Địa chỉ: số 07 Đào Duy Anh, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết

- Người đại diện: Ông Nguyễn Tiến Cảm

- Điện thoại: 

- Nội dung đăng ký hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng IIGiám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Thủy lợi, Giao thông (đường bộ) - Hạng III. (thời gian có hiệu lực đến hết ngày 20/12/2029).

 

Ban Biên tập Website.

Chuyên mục
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 1616
  • Trong tuần: 14 282
  • Tháng hiện tại: 53 901
  • Tổng lượt truy cập: 1240341
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang