TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

Trung tâm Kiểm định xây dựng

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

14/08/2019 16:10:29

Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận được thành lập năm 2006 tại quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Trụ sở Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận - ảnh: Tiến Dũng

I-Vị trí, chức năng của Trung tâm:
- Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm Kiểm định xây dựng) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Xây dựng. Trung tâm Kiểm định xây dựng có chức năng tham gia quản lý về chất lượng sản phẩm và công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng – công nghiệp, công trình giao thông và công trình thuỷ lợi; Thực hiện giám định tư pháp về công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; đánh giá và chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Thực hiện công tác tư vấn cho tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực: thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; giám sát thi công xây dựng; thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật-dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; giám định chất lượng công trình xây dựng; kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng; tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng.
- Trung tâm Kiểm định xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
II- Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Về tham gia quản lý chất lượng công trình xây dựng: 
• Giám định tư pháp về công trình xây dựng;
• Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng;
• Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng;
• Thẩm tra quy trình bảo trì xây dựng;
• Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng;
• Thực hiện các công việc dở dang về Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực; chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
2. Về tư vấn xây dựng:
• Tư vấn thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng;
• Tư vấn kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình xây dựng đã qua sử dụng;
• Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán, thẩm tra bản vẽ kỹ thuật thi công các công trình xây dựng; tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
• Tư vấn giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng;
• Tư vấn đấu thầu;
• Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng;
• Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
• Thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng khác (theo năng lực hoạt động chuyên môn của Trung tâm Kiểm định xây dựng).
3. Đánh giá và chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
4. Trung tâm Kiểm định xây dựng là thành viên của Hội đồng nghiệp thu cấp tỉnh, các Hội đồng tư vấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ xây dựng của tỉnh, ngành. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định viên khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
5. Trung tâm Kiểm định xây dựng được phép hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Sở Xây dựng và của UBND tỉnh giao.
III- Về bộ máy:
        Trung tâm có 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ với 36 CC.VC (thời điểm tháng 9/2011); trong đó có 2 thạc sỹ xây dựng, 15 kỹ sư xây dựng, 2 kỹ sư VLXD, 1 kỹ sư điện, 2 kỹ sư thủy, 1 kỹ sư xây dựng cầu đường, 3 cử nhân kinh tế.
         Trung tâm có phòng thí nghiệm chuyên ngành (LAS-XD152) được thành lập theo quyết định số 1320/QĐ-BXD ngày 01/8/2001 của Bộ Xây dựng. Ngày 13/4/2011 Bộ Xây dựng có quyết định số 145/QĐ-BXD về công nhận lại phòng thí nghiệm LAS-XD152 thuộc Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận với tổng số 19 phép thử, thực hiện được 171 chỉ tiêu.
IV-Trụ sở : 347 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ thư điện tử: ttkd@sxd.binhthuan.gov.vn
Điện thoại:  0252.3722336 - Fax: 062.3722339
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ

I. Ban Giám đốc:
- Giám đốc: Nguyễn Văn Ty - Thạc sỹ Quản lý xây dựng; Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Quản trị kinh doanh.
+ Điện thoại di động: 0902404466
+ Điện thoại bàn: 0252. 3722347
- Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Trịnh - Kỹ sư xây dựng; Cử nhân luật kinh tế
+ Điện thoại di động: 0918210878
+ Điện thoại bàn: 0252.6546336
II. Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn:
1/ Phòng Hành chính và Quản lý nhà:
- Trưởng phòng: Phạm Thị Yến - Cử nhân Kinh tế
+ Điện thoại di động: 0987118428
+ Điện thoại bàn: 0252. 3722336
- Phó phòng: Nguyễn Bá Đỗ - Kỹ sư xây dựng
+Điện thoại di động: 0989211508
2/ Phòng Kinh tế-Kế hoạch:
- Trưởng phòng, Kế toán trưởng: Lê Minh Quang - Cử nhân kinh tế; Cử nhân Luật kinh tế
+ Điện thoại di động: 0908264964
+ Điện thoại bàn: 0252.3722335
3/ Phòng Thí nghiệm Kiểm định vật liệu và cấu kiện xây dựng (Las – XD 152)
- Trưởng phòng: Trần Đình Trọng - Thạc sỹ Quản lý xây dựng
+Điện thoại di động: 0908490949
+Điện thoại để bàn: 0252.2240336
- Phó phòng: Cao Minh Sao - Kỹ sư xây dựng
+Điện thoại di động: 0919442370
4/ Phòng Tư vấn xây dựng:
- Trưởng phòng: 
+Điện thoại di động: 
+Điện thoại bàn: 
- Phó phòng phụ trách: Lê Vũ Tuân - Kỹ sư xây dựng
+Điện thoại di động: 0983772887
+Điện thoại để bàn: 0252.2241447
- Phó phòng: Trịnh Xuân Huy - Thạc sỹ Quản lý xây dựng
+Điện thoại di động: 0786767678

SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech