Thông tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

(18/12/2016 22:14:56)

Thực hiện kế hoạch số 38-KH/TU ngày 06/12/2016 của Tỉnh ủy và hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 06/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Thông báo treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

(08/10/2015 10:41:09)

Thực hiện thông báo số 239/TB-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech