Tin tức

Công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

(10/02/2017 10:44:21)

Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện

(10/02/2017 09:52:58)

Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Công bố thủ tục hành chính của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

(27/12/2016 14:02:41)

Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

(18/12/2016 22:14:56)

Thực hiện kế hoạch số 38-KH/TU ngày 06/12/2016 của Tỉnh ủy và hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 06/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech