Năm 2012

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2012

(13/12/2013 10:53:54)

Công văn số 505/SXD-KTTH ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Sở Xây dựng V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2012.

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2012.

(13/12/2013 10:53:45)

Quyết định số 591/QĐ-SXD ngày 13/04/2012 của Sở Xây dựng Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2012.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2012

(13/12/2013 10:53:38)

Công văn số 741/SXD-KTTH ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Sở Xây dựng V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2012.

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2012.

(13/12/2013 10:53:30)

Quyết định số 924/QĐ-SXD ngày 31/5/2012 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2012.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2012.

(13/12/2013 10:53:24)

Công văn số 947/SXD-KTTH ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Sở Xây dựng V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2012.

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2012.

(13/12/2013 10:53:18)

Quyết định số 1047/QĐ-SXD ngày 19/6/2012 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2012.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2012.

(13/12/2013 10:53:12)

Công văn số 1178/SXD-KTTH ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Sở Xây dựng V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2012.

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2012.

(13/12/2013 10:53:05)

Quyết định số 1332/QĐ-SXD ngày 25/7/2012 của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2012.

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech