Hướng dẫn thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

30/08/2011 11:13:10

Thủ tục cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

4.1 Cấp mới; cấp lại, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu, kèm theo 2 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. 

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

- Đối với chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có bản sao quyết định phê duyệt đồ án thiết kế kiến trúc hoặc đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

- Đối với chứng chỉ hành nghề kỹ sư phải có bản sao quyết định thành lập tổ thiết kế hoặc biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

c) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

4.2 Cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình :

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu, kèm theo 2 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong năm xin đăng ký;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp nội dung xin cấp chứng chỉ.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu (kèm theo biên bản nghiệm thu các công trình đã thực hiện). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận .

b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

         c) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1740574
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech