Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo

Cơ cấu tổ chức

09/08/2019 09:07:18

SỞ XÂY DỰNG-BÌNH THUẬN
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận.
Điện thoại: 0252.3832180- 0252.3822160 - Fax: 0252.3827058
Website: sxd.binhthuan.gov.vn; Email: sxd@binhthuan.gov.vn
 
I. Ban giám đốc: 
- Giám đốc: ông Xà Dương Thắng - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại cơ quan: 0252.3823718 
   + Điện thoại di động: 0913.635.618 
   + Điện thoại nhà riêng: 
   + Email: thangxd@sxd.binhthuan.gov.vn 

- Phó giám đốc: ông Trần Hữu Thành – Th.s kỹ thuật xây dựng công trình ngầm-Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại cơ quan: 0252.3827411 
   + Điện thoại di động: 0937.150.088 
   + Điện thoại nhà riêng: 0252.3822049
+ Email: thanhth@sxd.binhthuan.gov.vn

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đức Toàn – Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0913.101.502
   + Điện thoại để bàn:  0252.3832709
+ Email: toannd@sxd.binhthuan.gov.vn

- Phó giám đốc: Ông Cao Sơn Dũng – Th.s Quản lý kinh tế, Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0971.793.779
   + Điện thoại để bàn:  0252.38322362
   + Email: dungcs@sxd.binhthuan.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
1. Văn phòng Sở: 
 - Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Bá Đương - Th.s Quản lý xây dựng
   + Điện thoại di động: 0855.883199
   + Điện thoại để bàn: 0252.3822160
   + Email:  duongnb@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Ngọc Linh
   + Điện thoại di động: 0973.958000
   + Điện thoại để bàn:  0252.3828.935
   + Email:  linhdtn@sxd.binhthuan.gov.vn

2. Phòng Quy Hoạch Kiến Trúc:
- Trưởng phòng: Ông Bùi Trường Sơn – Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0918.631.771
   + Điện thoại để bàn:  02523.821.460
   + Email: sonbt @sxd.binhthuan.gov.vn 
- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Miên Viễn - Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0905547040
   + Email: vienntmv@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Sơn - Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0989.694.593
   + Email: sonnm@sxd.binhthuan.gov.vn 

3. Phòng Quản Lý Xây Dựng & Hạ tầng kỹ thuật:
- Trưởng phòng: Ông Trần Đức Minh - Thạc sỹ xây dựng
   + Điện thoại di động: 0918.425.613
   + Điện thoại để bàn:  0623.822.363

   + Email: diennll@sxd.binhthuan.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Ông Lê An Quốc Phong - Kỹ sư giao thông
   + Điện thoại di động: 0913.827.741
   + Email: phonglaq@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Duy - Thạc sỹ xây dựng
   + Điện thoại di động: 0908.909.928
   + Email: duynm@sxd.binhthuan.gov.vn 

4. Phòng Quản Lý Nhà - Thị trường bất động sản & Phát triển đô thị:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Tú – Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.185.765
   + Điện thoại để bàn:  0623.834.253
   + Email: tunt@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Hồ Minh Trí - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.679.216
   + Email: trihm@sxd.binhthuan.gov.vn 


SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1786291
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech