Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo

Cơ cấu tổ chức

22/09/2017 07:46:53

SỞ XÂY DỰNG-BÌNH THUẬN
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận.
Điện thoại: 062.3832180- 062.3822160 - Fax: 062.3827058
Website: sxd.binhthuan.gov.vn; Email: sxd@binhthuan.gov.vn
 
I. Ban giám đốc: 
- Giám đốc: ông Xà Dương Thắng - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại cơ quan: 062.3823718 
   + Điện thoại di động: 0913.635.618 
   + Điện thoại nhà riêng: 
   + Email: thangxd@sxd.binhthuan.gov.vn 

- Phó giám đốc: ông Trần Hữu Thành – Th.s kỹ thuật xây dựng công trình ngầm-Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại cơ quan: 062.3827411 
   + Điện thoại di động: 0937.150.088 
   + Điện thoại nhà riêng: 062.3822049
+ Email: thanhth@sxd.binhthuan.gov.vn

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Đức Toàn – Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0913.101.502
   + Điện thoại để bàn:  062.3832709
+ Email: toannd@sxd.binhthuan.gov.vn

- Phó giám đốc: Ông Cao Sơn Dũng – Th.s Quản lý kinh tế, Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0903.632.014
   + Điện thoại để bàn:  062.38322362
   + Email: dungcs@sxd.binhthuan.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
1. Văn phòng Sở: 
- Chánh Văn phòng: Ông Võ Tiến Dũng -  Kinh tế QTKD
   + Điện thoại di động: 0913.185.767
   + Điện thoại để bàn:  062.3822160
   + Điện thoại nhà riêng: 062.3822260
   + Email: dungvt@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Thế Hùng – Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0945.165.256
   + Điện thoại để bàn:  0623.828.935
   + Email: hungpt@sxd.binhthuan.gov.vn 
- Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Trung – Kỹ sư xây dựng-Kỹ sư GT
   + Điện thoại di động: 0913.186.127
   + Điện thoại để bàn:  0623.828.910
   + Email: trungnv@sxd.binhthuan.gov.vn 

2. Phòng Kinh tế & Vật liệu xây dựng:
- Trưởng phòng: Bà Cao Thị Sáu - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0918.560.807
   + Điện thoại để bàn:  0623.828.133
   + Email: sauct@sxd.binhthuan.gov.vn 
- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Bích Loan- Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0918.171.861
   + Email: loanntb@sxd.binhthuan.gov.vn 

3. Phòng Quy Hoạch Kiến Trúc:
- Trưởng phòng: Ông Bùi Trường Sơn – Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0918.631.771
   + Điện thoại để bàn:  0623.821.460
   + Email: sonbt @sxd.binhthuan.gov.vn 
- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Miên Viễn - Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0905547040
   + Email: vienntmv@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Sơn - Kiến trúc sư
   + Điện thoại di động: 0989.694.593
   + Email: sonnm@sxd.binhthuan.gov.vn 

4. Phòng Quản Lý Nhà & Thị trường bất động sản:
- Trưởng phòng: Ông Lê Thanh Sơn - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.185.787
   + Điện thoại để bàn:  0623.827.034
   + Email: sonlt@sxd.binhthuan.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Hồ Minh Trí - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.679.216
   + Email: trihm@sxd.binhthuan.gov.vn 

5. Phòng Quản Lý Xây Dựng:
- Trưởng phòng: Bà Ngô Lương Lam Điền - Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0918.425.613
   + Điện thoại để bàn:  0623.822.363
   + Email: diennll@sxd.binhthuan.gov.vn 
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Duy - Thạc sỹ xây dựng
   + Điện thoại di động: 0908.909.928
   + Email: duynm@sxd.binhthuan.gov.vn 

6. Phòng Phát triển đô thị & Hạ Tầng Kỹ Thuật:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Tú – Kỹ sư xây dựng
   + Điện thoại di động: 0913.185.765
   + Điện thoại để bàn:  0623.834.253
   + Email: tunt@sxd.binhthuan.gov.vn 
- Phó trưởng phòng: Ông Lê An Quốc Phong - Kỹ sư giao thông
   + Điện thoại di động: 0913.827.741
   + Email: phonglaq@sxd.binhthuan.gov.vn 

SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1651144
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech