Giấy mời dự tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 Ngành Xây dựng

Thông báo

Giấy mời dự tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 Ngành Xây dựng

GIẤY MỜI

Dự tổng kết công tác năm 2018,
triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 Ngành Xây dựng
Ngày 02 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh ban hành lịch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 và đầu tháng 2 năm 2019; trong đó có ghi “Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành Xây dựng vào ngày 15/01/2019”. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành Xây dựng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Xây dựng Bình Thuận; Giám đốc Sở Xây dựng trân trọng kính mời:
1. Thành phần ở tỉnh:
- Đồng chí: Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch & đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra Tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DD&CN.
- Lãnh đạo Sở Xây dựng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Công đoàn Ngành Xây dựng.
- Mời đại diện Đài phát thanh truyền hình và Báo Bình Thuận tham dự đưa tin.
2. Thành phần ở huyện, thị xã, thành phố:
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế-Hạ tầng, phòng Tài chính-Kinh tế huyện Phú Quý, Ban quản lý dự án các huyện, thị xã và thành phố.
3. Thành phần các Doanh nghiệp: Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Rạng Đông Bình Thuận; Công ty CP cấp thoát nước Bình Thuận; Công ty CP VLXD & Khoáng sản Bình Thuận và Công ty CP Xây dựng kinh doanh nhà Bình Thuận.
4. Nội dung: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Xây dựng Bình Thuận.
5. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: lúc 
08 giờ 00 phút, ngày 15/01/2019.
- Địa điểm: Số 03, Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Đề nghị các đồng chí tham dự đúng giờ để khỏi trở ngại công việc chung.

Ghi chúCó File tài liệu báo cáo phục vụ tổng kết kèm theo (Dự thảo báo cáo của Sở Xây dựng) tại mục “Thông báo” Website Sở Xây dựng: http://sxd.binhthuan.gov

-> Tệp đính kèm: 04/GM-SXD


 Văn phòng Sở

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1786287
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech