Kết luận thanh tra công trình Trường Mầm non bán trú huyện Phú Quý

Thông báo

Kết luận thanh tra công trình Trường Mầm non bán trú huyện Phú Quý

“Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Kết luận thanh tra số 2104/KL-SXD về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non bán trú huyện Phú Quý do UBND huyện Phú Quý làm chủ đầu tư.

Qua thanh tra thấy thủ tục đầu tư xây dựng công trình cơ bản thực hiện đúng quy định, đảm bảo về nội dung, trình tự thủ tục và thẩm quyền. Các đơn vị tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình có tư cách pháp nhân và có năng lực hành nghề theo quy định, công trình thi công theo yêu cầu thiết kế được duyệt; hồ sơ quản lý chất lượng công trình lập cơ bản đầy đủ theo quy định. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng mục tiêu đầu tư xây dựng. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình còn có một số thiếu sót như: Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng để trình chủ đầu tư phê duyệt không theo trình tự quy định; chưa thực hiện công tác giám sát khảo sát xây dựng; áp dụng một số tiêu chuẩn xây dựng trong khảo sát xây dựng, thí nghiệm hết hiệu lực; áp dụng mã định mức không phù hợp với nội dung công việc, số liệu sai lệch so với nội dung mã định mức công bố của Bộ Xây dựng; tính toán xác định khối lượng để đưa vào dự toán không đúng bản vẽ thiết kế; một số công việc thiết kế chưa thể hiện chi tiết để làm cơ sở tính toán khối lượng, thi công, giám sát; một số tài liệu quản lý chất lượng công trình lập chưa đầy đủ, chưa đúng theo quy định…

Theo đó để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót; Sở Xây dựng yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời ban hành quyết định thu hồi 96,125,000 đồng khoản tiền thanh toán chi phí quản lý dự án, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán, chi phí giám sát và thanh toán khối lượng thi công không đúng quy định đối với các đơn vị liên quan”.

                                                               Ban Biên tập Sở Xây dựng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1420336
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 3832180; fax: (062) 3827058

Email: sxd@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech